Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

2 Raja-raja 19:35

TB ©

Maka pada malam itu keluarlah Malaikat TUHAN, lalu dibunuh-Nyalah seratus delapan puluh lima ribu orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah, semuanya bangkai orang-orang mati belaka!

AYT

Malam itu, malaikat TUHAN keluar dan membunuh 185.000 orang di perkemahan Asyur. Saat orang bangun pada pagi hari, orang-orang itu sudah menjadi mayat!

TL ©

Hata, maka pada malam itu juga tiba-tiba keluarlah malaekat Tuhan, dibunuhnya dalam balatentara Asyur itu akan seratus delapan puluh lima ribu orang. Maka serta orang bangun pada pagi-pagi hari dilihatnya akan sekalian itu mayat jua adanya.

BIS ©

Malam itu juga Malaikat TUHAN datang ke perkemahan orang Asyur, dan membunuh 185.000 orang prajurit. Keesokan harinya pagi-pagi mayat-mayat mereka bertebaran.

MILT

Maka terjadilah, pada malam itu Malaikat TUHAN YAHWEH 03068 keluar, lalu membunuh seratus delapan puluh lima ribu orang di dalam perkemahan Ashur; keesokan harinya pagi-pagi mereka bangun dan tampaklah, semuanya mayat belaka.

Shellabear 2011

Pada malam itu keluarlah Malaikat ALLAH dan menewaskan 185.000 orang di perkemahan Asyur. Ketika pada pagi harinya orang bangun, yang tampak adalah mayat orang mati belaka!

AVB

Pada malam itu malaikat TUHAN keluar dan menewaskan 185,000 orang di perkhemahan Asyur. Apabila orang bangun pada pagi esoknya, didapati mayat-mayat belaka!


TB ITL ©

Maka pada malam
<03915>
itu
<01931>
keluarlah
<03318>
Malaikat
<04397>
TUHAN
<03068>
, lalu dibunuh-Nyalah
<05221>
seratus
<03967>
delapan puluh
<08084>
lima
<02568>
ribu
<0505>
orang di dalam perkemahan
<04264>
Asyur
<0804>
. Keesokan harinya
<01242>
pagi-pagi
<07925>
tampaklah
<02009>
, semuanya
<03605>
bangkai
<06297>
orang-orang mati
<04191>
belaka! [
<01961>
]
TL ITL ©

Hata
<01961>
, maka pada malam
<03915>
itu juga
<01931>
tiba-tiba keluarlah
<03318>
malaekat
<04397>
Tuhan
<03068>
, dibunuhnya
<05221>
dalam balatentara
<04264>
Asyur
<0804>
itu akan seratus
<03967>
delapan
<08084>
puluh lima
<02568>
ribu
<0505>
orang. Maka serta orang bangun
<07925>
pada pagi-pagi
<01242>
hari dilihatnya
<02009>
akan sekalian
<03605>
itu mayat
<06297>
jua adanya.
HEBREW
Mytm
<04191>
Myrgp
<06297>
Mlk
<03605>
hnhw
<02009>
rqbb
<01242>
wmyksyw
<07925>
Pla
<0505>
hsmxw
<02568>
Mynwms
<08084>
ham
<03967>
rwsa
<0804>
hnxmb
<04264>
Kyw
<05221>
hwhy
<03068>
Kalm
<04397>
auyw
<03318>
awhh
<01931>
hlylb
<03915>
yhyw (19:35)
<01961>

TB ©

Maka pada malam itu keluarlah Malaikat TUHAN, lalu dibunuh-Nyalah seratus delapan puluh lima ribu orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah, semuanya bangkai orang-orang mati belaka!

TB+TSK (1974) ©

Maka pada malam itu keluarlah Malaikat TUHAN, lalu dibunuh-Nyalah seratus delapan puluh lima ribu orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah, semuanya bangkai orang-orang mati belaka!

Catatan Full Life

2Raj 19:35 

Nas : 2Raj 19:35

Kelepasan ajaib Yehuda dari serangan Asyur menjadi salah satu peristiwa penebusan besar dalam sejarah PL, dan dicatat tidak kurang dari tiga kali dalam Alkitab (ayat 2Raj 19:35-36; 2Taw 32:21-22; Yes 37:36). Kerajaan yang paling berkuasa di bumi secara politik berhadapan dengan kerajaan Yehuda yang kecil. Ketika kekalahan tampaknya tak terelakkan lagi, Allah turun tangan dan membebaskan umat-Nya. Di dalam kemurahan Allah menunjukkan kesediaan-Nya untuk memperbaharui perjanjian dan menjadi Allah dan Pelindung Yehuda apabila umat itu menaruh percaya kepada-Nya.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=12&chapter=19&verse=35
Copyright © 2005-2020 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)