Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

2 Raja-raja 11:2

TB ©

Tetapi Yoseba, anak perempuan raja Yoram, saudara perempuan Ahazia, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur, dan menyembunyikan dia terhadap Atalya, sehingga dia tidak dibunuh.

AYT

Namun, Yoseba, putri Raja Yoram dan saudara perempuan Ahazia, mengambil Yoas, anak Ahazia, dan membawanya pergi dari antara anak-anak raja yang akan dibunuh itu. Yoseba memasukkannya bersama pengasuhnya ke kamar tidur dan menyembunyikannya dari Atalya supaya dia tidak dibunuh.

TL ©

Tetapi oleh Yoseba, anak perempuan baginda raja Yoram, adinda Ahazia itu, diangkat akan Yoas, putera Ahazia, dibawanya akan dia curi-curi dari antara segala putera baginda yang dibunuh itu, lalu ditaruhnya akan dia dalam bilik peraduan serta dengan pengasuhnya, disembunyikannya dia dari pada Atalia, supaya jangan iapun dibunuh.

BIS ©

Yoas anak Ahazia nyaris dibunuh juga bersama putra-putra raja yang lainnya, tetapi ia lolos karena diselamatkan oleh Yoseba bibinya. Yoas dan pengasuhnya dibawa dan disembunyikan di sebuah kamar tidur di Rumah TUHAN.

MILT

Tetapi Yoseba, putri Raja Yoram, saudara Ahazia, mengambil Yoas anak Ahazia dan menculiknya dari antara anak-anak raja yang akan dibunuh itu, ia dan pengasuhnya dari kamar tidur. Dan mereka menyembunyikannya dari hadapan Atalya, dan dia tidak dibunuh.

Shellabear 2011

Tetapi salah seorang anak Raja Yoram, yaitu Yoseba, saudara perempuan Ahazia, mengambil Yoas bin Ahazia dan membawanya pergi dengan diam-diam dari antara anak-anak raja yang hendak dibunuh itu. Yoseba memasukkan dia bersama inang penyusunya ke dalam kamar tidur dan menyembunyikan dia dari Atalya, sehingga ia tidak terbunuh.

AVB

Tetapi salah seorang anak Raja Yoram, iaitu Yoseba, saudara perempuan Ahazia, mengambil Yoas anak Ahazia dan membawanya pergi dengan diam-diam daripada kalangan anak-anak raja yang hendak dibunuh itu. Yoseba memasukkan dia bersama inang penyusunya ke dalam bilik tidur dan menyembunyikan dia dari Atalya, sehingga dia tidak terbunuh.


TB ITL ©

Tetapi Yoseba
<03089>
, anak perempuan
<01323>
raja
<04428>
Yoram
<03141>
, saudara perempuan
<0269>
Ahazia
<0274>
, mengambil
<03947>
Yoas
<03101>
bin
<01121>
Ahazia
<0274>
, menculik
<01589>
dia dari tengah-tengah
<08432>
anak-anak
<01121>
raja
<04428>
yang hendak dibunuh
<04191>
itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya
<03243>
ke dalam gudang
<02315>
tempat tidur
<04296>
, dan menyembunyikan
<05641>
dia terhadap
<06440>
Atalya
<06271>
, sehingga dia tidak
<03808>
dibunuh
<04191>
.
TL ITL ©

Tetapi oleh
<03947>
Yoseba
<03089>
, anak perempuan
<01323>
baginda raja
<04428>
Yoram
<03141>
, adinda
<0269>
Ahazia
<0274>
itu, diangkat akan Yoas
<03101>
, putera
<01121>
Ahazia
<0274>
, dibawanya akan dia curi-curi
<01589>
dari antara
<08432>
segala putera
<01121>
baginda
<04428>
yang dibunuh
<04191>
itu, lalu ditaruhnya akan dia dalam bilik
<02315>
peraduan
<04296>
serta dengan pengasuhnya
<03243>
, disembunyikannya
<05641>
dia dari pada
<06440>
Atalia
<06271>
, supaya jangan
<03808>
iapun dibunuh
<04191>
.
AYT ITL
Namun, Yoseba
<03089>
, putri
<01323>
Raja
<04428>
Yoram
<03141>
dan saudara perempuan
<0269>
Ahazia
<0274>
, mengambil
<03947>
Yoas
<03101>
, anak
<01121>
Ahazia
<0274>
, dan membawanya pergi
<01589>
dari
<08432>
antara anak-anak
<01121>
raja
<04428>
yang akan dibunuh
<04191>
itu. Yoseba memasukkannya bersama pengasuhnya
<03243>
ke kamar
<02315>
tidur
<04296>
dan menyembunyikannya
<05641>
dari Atalya
<06271>
supaya dia tidak
<03808>
dibunuh
<04191>
. [
<0853>

<0853>

<0853>

<0853>

<0853>

<06440>
]
AVB ITL
Tetapi salah seorang anak
<01323>
Raja
<04428>
Yoram
<03141>
, iaitu Yoseba
<03089>
, saudara perempuan
<0269>
Ahazia
<0274>
, mengambil
<03947>
Yoas
<03101>
anak
<01121>
Ahazia
<0274>
dan membawanya pergi dengan diam-diam
<01589>
daripada
<08432>
kalangan anak-anak
<01121>
raja
<04428>
yang hendak dibunuh
<04191>
itu. Yoseba memasukkan dia bersama inang penyusunya
<03243>
ke dalam bilik
<02315>
tidur
<04296>
dan menyembunyikan
<05641>
dia dari
<06440>
Atalya
<06271>
, sehingga dia tidak
<03808>
terbunuh
<04191>
. [
<0853>

<0853>

<0853>

<0853>

<0853>
]
HEBREW
tmwh
<04191>
alw
<03808>
whylte
<06271>
ynpm
<06440>
wta
<0853>
wrtoyw
<05641>
twjmh
<04296>
rdxb
<02315>
wtqnym
<03243>
taw
<0853>
wta
<0853>
*Mytmwmh {Myttwmmh}
<04191>
Klmh
<04428>
ynb
<01121>
Kwtm
<08432>
wta
<0853>
bngtw
<01589>
hyzxa
<0274>
Nb
<01121>
sawy
<03101>
ta
<0853>
whyzxa
<0274>
twxa
<0269>
Mrwy
<03141>
Klmh
<04428>
tb
<01323>
ebswhy
<03089>
xqtw (11:2)
<03947>

TB+TSK (1974) ©

Tetapi Yoseba, anak perempuan raja Yoram, saudara perempuan Ahazia, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur, dan menyembunyikan dia terhadap Atalya, sehingga dia tidak dibunuh.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=12&chapter=11&verse=2
Copyright © 2005-2022 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)