Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

1 Raja-raja 4:14

TB ©

Ahinadab bin Ido memegang Mahanaim.

AYT

Ahinadab, anak Ido, di Mahanaim.

TL ©

Dan Ahinadab bin Ido adalah di Mahanayim.

BIS ©

(4:8)

MILT

Ahinadab anak Ido atas Mahanaim;

Shellabear 2011

Ahinadab bin Ido, di Mahanaim;

AVB

Ahinadab anak Ido, di Mahanaim;


TB ITL ©

Ahinadab
<0292>
bin
<01121>
Ido
<05714>
memegang Mahanaim
<04266>
.
TL ITL ©

Dan Ahinadab
<0292>
bin
<01121>
Ido
<05714>
adalah di Mahanayim
<04266>
.
AYT ITL
Ahinadab
<0292>
, anak
<01121>
Ido
<05714>
, di Mahanaim
<04266>
.
HEBREW
hmynxm
<04266>
ade
<05714>
Nb
<01121>
bdnyxa (4:14)
<0292>

TB+TSK (1974) ©

Ahinadab bin Ido memegang Mahanaim.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=11&chapter=4&verse=14
Copyright © 2005-2020 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)