Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

1 Raja-raja 3:6

TB ©

Lalu Salomo berkata: "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setia-Mu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau; dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di takhtanya seperti pada hari ini.

AYT

Salomo menjawab, “Engkau telah menunjukkan belas kasih yang besar kepada hamba-Mu, Daud, ayahku, karena dia hidup di hadapan-Mu dalam kesetiaan, kebenaran, dan kejujuran hati terhadap-Mu. Engkau telah memelihara belas kasih yang besar ini kepadanya, dan Engkau memberikan kepadanya seorang anak untuk duduk di takhtanya, seperti pada hari ini.

TL ©

Maka sembah Sulaiman: Bahwa Engkau sudah berbuat kebajikan besar akan hamba-Mu Daud, ayahku, seperti iapun telah berjalan di hadapan hadirat-Mu dengan setianya dan benarnya dan tulus hatinya akan Dikau, maka kebajikan-Mu yang besar itu telah Kautetapkan kepadanya, sehingga Engkau mengaruniakan kepadanya seorang anaknya akan duduk di atas takhta kerajaannya, seperti pada hari ini adanya.

BIS ©

Salomo menjawab, "TUHAN, Engkau sudah menunjukkan bahwa Engkau sangat mengasihi ayahku Daud, hamba-Mu itu. Ia baik, jujur serta setia kepada-Mu. Dan sebagai jaminan bahwa untuk seterusnya Engkau tetap mengasihi dia, Engkau memberikan kepadanya seorang putra yang sekarang memerintah menggantikan dia.

MILT

Lalu Salomo berkata, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setia-Mu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, karena ia hidup di hadapan-Mu dalam kesetiaan dan kebenaran serta kejujuran hati bersama-Mu. Dan Engkau telah memeliharanya dengan kasih setia yang besar, dan telah memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di atas takhtanya, seperti hari ini.

Shellabear 2011

Kata Sulaiman, "Engkau telah menunjukkan kasih yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadirat-Mu dengan setia, benar, dan tulus hati terhadap Engkau. Engkau telah meneguhkan baginya kasih yang besar ini dengan mengaruniakan kepadanya seorang anak yang duduk di atas takhtanya, sebagaimana nyata pada hari ini.

AVB

Kata Salomo, “Engkau telah menunjukkan kasih yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, kerana dia hidup di hadirat-Mu dengan setia, benar, dan tulus hati. Engkau telah meneguhkan kasih yang besar ini baginya dengan mengurniakannya seorang anak yang duduk di atas takhtanya, sebagaimana nyata pada hari ini.


TB ITL ©

Lalu Salomo
<08010>
berkata
<0559>
: "Engkaulah
<0859>
yang telah menunjukkan
<06213>
kasih setia-Mu
<02617>
yang besar
<01419>
kepada
<05973>
hamba-Mu
<05650>
Daud
<01732>
, ayahku
<01>
, sebab
<0834>
ia hidup
<01980>
di hadapan-Mu
<06440>
dengan setia
<0571>
, benar
<06666>
dan jujur
<03824>

<03483>
terhadap
<05973>
Engkau; dan Engkau telah menjamin
<08104>
kepadanya kasih setia
<02617>
yang besar
<01419>
itu
<02088>
dengan memberikan
<05414>
kepadanya seorang anak
<01121>
yang duduk
<03427>
di
<05921>
takhtanya
<03678>
seperti pada hari
<03117>
ini
<02088>
.
TL ITL ©

Maka sembah
<0559>
Sulaiman
<08010>
: Bahwa Engkau
<0859>
sudah berbuat
<06213>
kebajikan
<02617>
besar
<01419>
akan
<05973>
hamba-Mu
<05650>
Daud
<01732>
, ayahku
<01>
, seperti iapun telah
<0834>
berjalan
<01980>
di hadapan
<06440>
hadirat-Mu dengan setianya
<0571>
dan benarnya
<06666>
dan tulus
<03483>
hatinya
<03824>
akan
<05973>
Dikau, maka kebajikan-Mu
<02617>
yang besar
<01419>
itu
<02088>
telah Kautetapkan
<08104>
kepadanya, sehingga Engkau mengaruniakan
<05414>
kepadanya seorang anaknya
<01121>
akan duduk
<03427>
di atas
<05921>
takhta kerajaannya
<03678>
, seperti pada hari
<03117>
ini
<02088>
adanya.
HEBREW
hzh
<02088>
Mwyk
<03117>
waok
<03678>
le
<05921>
bsy
<03427>
Nb
<01121>
wl
<0>
Nttw
<05414>
hzh
<02088>
lwdgh
<01419>
doxh
<02617>
ta
<0853>
wl
<0>
rmstw
<08104>
Kme
<05973>
bbl
<03824>
trsybw
<03483>
hqdubw
<06666>
tmab
<0571>
Kynpl
<06440>
Klh
<01980>
rsak
<0834>
lwdg
<01419>
dox
<02617>
yba
<01>
dwd
<01732>
Kdbe
<05650>
Me
<05973>
tyve
<06213>
hta
<0859>
hmls
<08010>
rmayw (3:6)
<0559>

TB+TSK (1974) ©

Lalu Salomo berkata: "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setia-Mu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau; dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di takhtanya seperti pada hari ini.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=11&chapter=3&verse=6
Copyright © 2005-2019 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)