Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

1 Raja-raja 22:6

TB ©

Lalu raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira empat ratus orang banyaknya, kemudian bertanyalah ia kepada mereka: "Apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot-Gilead atau aku membatalkannya?" Jawab mereka: "Majulah! Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja."

AYT

Kemudian, raja Israel mengumpulkan para nabi kira-kira 400 orang, dan dia bertanya kepada mereka, “Apakah aku boleh pergi ke peperangan melawan Ramot-Gilead atau membatalkannya?” Mereka menjawab, “Majulah! Sebab TUHAN akan memberikan mereka ke dalam tangan raja.”

TL ©

Maka oleh raja Israel lalu dihimpunkanlah segala nabi, kira-kira empat ratus orang banyaknya, serta titah baginda kepadanya: Bolehkah aku pergi perang ke Ramot yang di Gilead itu, atau baik tiada aku pergi? Maka sembah mereka itu: Baiklah tuanku pergi, karena diserahkan Tuhan akan mereka itu kelak kepada tangan tuanku.

BIS ©

Maka Ahab mengumpulkan kira-kira 400 nabi lalu bertanya kepada mereka, "Bolehkah aku pergi menyerang Ramot atau tidak?" "Boleh!" jawab mereka. "TUHAN akan menyerahkan kota itu kepada Baginda."

MILT

Maka raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira empat ratus orang, kemudian dia bertanya kepada mereka, "Apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot-Gilead, atau aku membatalkannya?" Dan mereka menjawab, "Majulah! Karena Tuhan Tuhan 0136 akan menyerahkan mereka ke dalam tangan raja."

Shellabear 2011

Maka raja Israil mengumpulkan para nabi, kira-kira empat ratus orang banyaknya, dan bertanya kepada mereka, "Bolehkah aku pergi berperang melawan Ramot-Gilead, atau haruskah aku membatalkannya?" Jawab mereka, "Pergilah, karena TUHAN akan menyerahkannya ke dalam tangan Raja."

AVB

Maka Raja Israel mengumpulkan nabi seramai kira-kira empat ratus orang lalu bertanya kepada mereka, “Bolehkah aku pergi berperang melawan Ramot-Gilead, atau haruskah aku membatalkannya?” Jawab mereka, “Pergilah, kerana Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan Raja.”


TB ITL ©

Lalu raja
<04428>
Israel
<03478>
mengumpulkan
<06908>
para nabi
<05030>
, kira-kira empat
<0702>
ratus
<03967>
orang banyaknya
<0376>
, kemudian bertanyalah
<0559>
ia kepada
<0413>
mereka: "Apakah aku boleh pergi
<01980>
berperang
<04421>
melawan
<05921>
Ramot-Gilead
<01568>

<07433>
atau
<0518>
aku membatalkannya
<02308>
?" Jawab
<0559>
mereka: "Majulah
<05927>
! Tuhan
<0136>
akan menyerahkannya
<05414>
ke dalam tangan
<03027>
raja
<04428>
."
TL ITL ©

Maka oleh raja
<04428>
Israel
<03478>
lalu dihimpunkanlah
<06908>
segala nabi
<05030>
, kira-kira empat
<0702>
ratus
<03967>
orang
<0376>
banyaknya, serta titah
<0559>
baginda kepadanya
<0413>
: Bolehkah aku pergi
<01980>
perang
<04421>
ke
<05921>
Ramot
<07433>
yang di Gilead
<01568>
itu, atau
<0518>
baik tiada
<02308>
aku pergi
<02308>
? Maka sembah
<0559>
mereka itu: Baiklah tuanku pergi
<05927>
, karena diserahkan
<05414>
Tuhan
<0136>
akan mereka itu kelak kepada tangan
<03027>
tuanku
<04428>
.
AYT ITL
Kemudian, raja
<04428>
Israel
<03478>
mengumpulkan
<06908>
para nabi
<05030>
kira-kira 400
<0702>

<03967>
orang
<0376>
, dan dia bertanya
<0559>
kepada
<0413>
mereka, “Apakah aku boleh pergi
<01980>
ke peperangan
<04421>
melawan
<05921>
Ramot-Gilead
<07433>

<01568>
atau
<0518>
membatalkannya
<02308>
?” Mereka menjawab
<0559>
, “Majulah
<05927>
! Sebab TUHAN
<0136>
akan memberikan
<05414>
mereka ke dalam tangan
<03027>
raja
<04428>
.” [
<0853>
]
HEBREW
Klmh
<04428>
dyb
<03027>
ynda
<0136>
Ntyw
<05414>
hle
<05927>
wrmayw
<0559>
ldxa
<02308>
Ma
<0518>
hmxlml
<04421>
delg
<01568>
tmr
<07433>
le
<05921>
Klah
<01980>
Mhla
<0413>
rmayw
<0559>
sya
<0376>
twam
<03967>
ebrak
<0702>
Myaybnh
<05030>
ta
<0853>
larvy
<03478>
Klm
<04428>
Ubqyw (22:6)
<06908>

TB ©

Lalu raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira empat ratus orang banyaknya, kemudian bertanyalah ia kepada mereka: "Apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot-Gilead atau aku membatalkannya?" Jawab mereka: "Majulah! Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja."

TB+TSK (1974) ©

Lalu raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira empat ratus orang banyaknya, kemudian bertanyalah ia kepada mereka: "Apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot-Gilead atau aku membatalkannya?" Jawab mereka: "Majulah! Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja."

Catatan Full Life

1Raj 22:6 

Nas : 1Raj 22:6

Keempat ratus nabi Ahab ini (lih. ayat 1Raj 22:22-23) bukan nabi Tuhan yang benar, tetapi tokoh-tokoh agama yang bernubuat sesuai dengan apa yang ingin didengar oleh raja (bd. ayat 1Raj 22:8;

lihat art. NABI DI DALAM PERJANJIAN LAMA).


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=11&chapter=22&verse=6
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)