Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

1 Raja-raja 20:34

TB ©

Kata Benhadad kepadanya: "Kota-kota yang telah diambil bapaku dari pihak bapamu akan kukembalikan; engkau boleh juga membuat pasar bagimu di Damsyik, seperti yang dibuat bapaku di Samaria." "Dan aku sendiri," kata Ahab, "akan membiarkan engkau pergi dengan perjanjian." Lalu ia mengadakan perjanjian dengan dia dan membiarkannya pergi.

AYT

Benhadad berkata kepadanya, “Kota-kota yang diambil ayahku dari ayahmu akan kukembalikan, dan engkau dapat membuat jalur perdagangan bagimu di Damsyik seperti yang ayahku buat di Samaria.” Kata Ahab, “Aku akan membiarkanmu pergi atas dasar perjanjian ini.” Lalu, dia mengadakan perjanjian dengannya dan membiarkannya pergi.

TL ©

Maka kata Benhadad kepada baginda: Adapun segala negeri yang dahulu dirampas oleh ayah beta dari pada ayah tuan, ia itu beta pulangkan kelak dan boleh juga tuan membuat pasar dalam negeri Damsyik, seperti yang telah dibuat oleh ayah beta dalam Samaria. Maka beta (demikianlah sahut Akhab) hendak melepaskan tuan pergi dengan janji ini. Maka berjanjilah keduanya, lalu dilepaskannya ia pergi.

BIS ©

Lalu kata Benhadad kepadanya, "Saya akan mengembalikan kepada Tuan kota-kota yang telah direbut ayah saya dari ayah Tuan. Tuan boleh juga mendirikan pusat perdagangan di kota Damsyik seperti yang dilakukan ayah saya di Samaria." Sahut Ahab, "Atas dasar janji Tuan itu, saya akan membebaskan Tuan." Setelah itu Ahab membuat perjanjian dengan Benhadad lalu melepaskan dia.

MILT

Kata Benhadad kepadanya, "Kota-kota yang ayahku ambil dari ayahmu, aku akan mengembalikannya. Dan engkau boleh membuat jalan bagimu di Damshik, sebagaimana ayahku lakukan di Samaria. Dan aku akan membiarkan engkau pergi dengan perjanjian." Lalu Ahab mengadakan perjanjian dengannya dan membiarkannya pergi.

Shellabear 2011

Kata Benhadad kepadanya, "Kota-kota yang telah diambil ayah hamba dari ayah Tuanku akan hamba kembalikan. Tuanku boleh membuat pasar bagi Tuanku di Damsyik, seperti yang telah dibuat ayah hamba di Samaria." Kata Ahab, "Atas dasar perjanjian itu aku akan melepas engkau pergi." Demikianlah Ahab mengikat perjanjian dengan Benhadad dan melepasnya pergi.

AVB

Kata Benhadad kepadanya, “Kota-kota yang telah diambil ayah hamba daripada ayah tuan akan hamba kembalikan. Tuan boleh membuat pasar bagi tuan di Damsyik, seperti yang telah dibuat ayah hamba di Samaria.” Kata Ahab, “Atas dasar perjanjian itu aku akan melepaskan engkau pergi.” Demikianlah Ahab mengikat perjanjian dengan Benhadad dan melepaskannya pergi.


TB ITL ©

Kata
<0559>
Benhadad kepadanya
<0413>
: "Kota-kota
<05892>
yang
<0834>
telah diambil
<03947>
bapaku
<01>
dari pihak bapamu
<01>
akan kukembalikan
<07725>
; engkau boleh juga membuat
<07760>
pasar
<02351>
bagimu di Damsyik
<01834>
, seperti yang
<0834>
dibuat
<07760>
bapaku
<01>
di Samaria
<08111>
." "Dan aku
<0589>
sendiri," kata Ahab, "akan membiarkan engkau pergi
<07971>
dengan perjanjian
<01285>
." Lalu ia mengadakan
<03772>
perjanjian
<01285>
dengan dia dan membiarkannya pergi
<07971>
.
TL ITL ©

Maka kata
<0559>
Benhadad kepada
<0413>
baginda: Adapun segala negeri
<05892>
yang
<0834>
dahulu dirampas
<03947>
oleh ayah
<01>
beta dari pada ayah
<01>
tuan, ia itu beta pulangkan
<07725>
kelak dan boleh juga tuan membuat
<07760>
pasar
<02351>
dalam negeri Damsyik
<01834>
, seperti yang telah
<0834>
dibuat
<07760>
oleh ayah
<01>
beta dalam Samaria
<08111>
. Maka beta
<0589>
(demikianlah sahut Akhab) hendak melepaskan
<07971>
tuan pergi dengan janji
<01285>
ini. Maka berjanjilah
<01285>

<03772>
keduanya, lalu dilepaskannya
<07971>
ia pergi.
AYT ITL
Benhadad berkata
<0559>
kepadanya
<0413>
, “Kota-kota
<05892>
yang
<0834>
diambil
<03947>
ayahku
<01>
dari ayahmu
<01>
akan kukembalikan
<07725>
, dan engkau dapat membuat
<07760>
jalur
<02351>
perdagangan bagimu di Damsyik
<01834>
seperti
<0834>
yang ayahku
<01>
buat
<07760>
di Samaria
<08111>
.” Kata Ahab, “Aku
<0589>
akan membiarkanmu pergi
<07971>
atas dasar perjanjian
<01285>
ini.” Lalu, dia mengadakan
<03772>
perjanjian
<01285>
dengannya dan membiarkannya pergi
<07971>
. [
<0853>

<00>

<00>

<00>
]
HEBREW
o
whxlsyw
<07971>
tyrb
<01285>
wl
<0>
trkyw
<03772>
Kxlsa
<07971>
tyrbb
<01285>
ynaw
<0589>
Nwrmsb
<08111>
yba
<01>
Mv
<07760>
rsak
<0834>
qvmdb
<01834>
Kl
<0>
Myvt
<07760>
twuwxw
<02351>
bysa
<07725>
Kyba
<01>
tam
<0853>
yba
<01>
xql
<03947>
rsa
<0834>
Myreh
<05892>
wyla
<0413>
rmayw (20:34)
<0559>

TB+TSK (1974) ©

Kata Benhadad kepadanya: "Kota-kota yang telah diambil bapaku dari pihak bapamu akan kukembalikan; engkau boleh juga membuat pasar bagimu di Damsyik, seperti yang dibuat bapaku di Samaria." "Dan aku sendiri," kata Ahab, "akan membiarkan engkau pergi dengan perjanjian." Lalu ia mengadakan perjanjian dengan dia dan membiarkannya pergi.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=11&chapter=20&verse=34
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)