Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

2 Samuel 3:5

TB ©

dan yang keenam ialah Yitream, dari Egla, isteri Daud. Semuanya ini dilahirkan bagi Daud di Hebron.

AYT

Yang keenam adalah Yitream, dari Egla istri Daud. Mereka dilahirkan bagi Daud di Hebron.

TL ©

dan yang keenam Yiteream, anak Ejla, isteri Daud. Sekalian ini diperanakkan bagi Daud di Heberon.

BIS ©

Yitram. Ibunya ialah Egla. Keenam putra itu dilahirkan di Hebron.

TSI

(3:2) Ahinoam, orang Yisreel melahirkan Amnon, Abigail, janda Nabal orang Karmel melahirkan Kileab, Makah, anak perempuan Raja Talmai dari Gesyur melahirkan Absalom, Hagit melahirkan Adonia, Abital melahirkan Sefatya, Egla melahirkan Yitream.

MILT

Dan yang keenam ialah Yitream, dari Egla istri Daud. Semuanya ini dilahirkan bagi Daud di Hebron.

Shellabear 2011

Anak yang keenam ialah Yitream, dari Egla, istri Daud. Mereka ini dilahirkan bagi Daud di Hebron.

AVB

Anak yang keenam ialah Yitream, daripada Egla, isteri Daud. Mereka itu anak-anak lelaki dilahir bagi Daud di Hebron.


TB ITL ©

dan yang keenam
<08345>
ialah Yitream
<03507>
, dari Egla
<05698>
, isteri
<0802>
Daud
<01732>
. Semuanya ini
<0428>
dilahirkan
<03205>
bagi Daud
<01732>
di Hebron
<02275>
.
TL ITL ©

dan yang keenam
<08345>
Yiteream
<03507>
, anak Ejla
<05698>
, isteri
<0802>
Daud
<01732>
. Sekalian ini
<0428>
diperanakkan
<03205>
bagi Daud
<01732>
di Heberon
<02275>
.
AYT ITL
Yang keenam
<08345>
adalah Yitream
<03507>
, dari Egla
<05698>
istri
<0802>
Daud
<01732>
. Mereka
<0428>
dilahirkan
<03205>
bagi Daud
<01732>
di Hebron
<02275>
. [
<00>
]
AVB ITL
Anak yang keenam
<08345>
ialah Yitream
<03507>
, daripada Egla
<05698>
, isteri
<0802>
Daud
<01732>
. Mereka itu anak-anak lelaki dilahir
<03205>
bagi Daud
<01732>
di Hebron
<02275>
. [
<0428>

<00>
]
HEBREW
P
Nwrbxb
<02275>
dwdl
<01732>
wdly
<03205>
hla
<0428>
dwd
<01732>
tsa
<0802>
hlgel
<05698>
Merty
<03507>
ysshw (3:5)
<08345>

TB+TSK (1974) ©

dan yang keenam ialah Yitream, dari Egla, isteri Daud. Semuanya ini dilahirkan bagi Daud di Hebron.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=10&chapter=3&verse=5
Copyright © 2005-2022 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)