Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

2 Samuel 3:31

TB ©

Dan berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada segala rakyat yang bersama-sama dengan dia: "Koyakkanlah pakaianmu dan lilitkanlah pada tubuhmu kain kabung dan merataplah di depan mayat Abner." Raja Daud sendiripun berjalan di belakang usungan mayat.

AYT

Daud berkata kepada Yoab dan kepada seluruh rakyat yang menyertainya, “Koyakkanlah pakaianmu dan lilitkanlah kain kabung, serta merataplah di depan mayat Abner.” Kemudian, Raja Daud berjalan di belakang usungan mayat.

TL ©

Maka titah Daud kepada Yoab dan kepada segala orang yang sertanya: Carikkanlah olehmu akan pakaianmu dan pakaikanlah kabung dan berjalanlah kamu sambil menangis di hadapan mayat Abner. Hata, maka raja Daud sendiripun mengiringkan jempananya.

BIS ©

Kemudian Daud memerintahkan kepada Yoab dan anak buahnya supaya menyobek pakaian mereka, dan memakai kain kabung serta meratapi Abner. Dan waktu mengantar jenazah, Raja Daud sendiri berjalan di belakang peti jenazah.

MILT

Dan Daud berkata kepada Yoab, serta kepada semua orang yang bersamanya, "Koyakkan pakaianmu dan kenakanlah kain kabung, dan berdukalah di hadapan Abner. Dan Raja Daud sendiri pun berjalan di belakang usungan mayat.

Shellabear 2011

Kemudian berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada seluruh rakyat yang menyertainya, "Koyakkanlah pakaianmu, lilitkanlah kain kabung, dan merataplah di depan jenazah Abner." Raja Daud sendiri pun turut mengiringi kerandanya.

AVB

Kemudian berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada seluruh rakyat yang menyertainya, “Koyakkanlah pakaianmu, lilitkanlah kain kabung, dan merataplah di depan jenazah Abner.” Raja Daud sendiri pun turut mengiringi kerandanya.


TB ITL ©

Dan berkatalah
<0559>
Daud
<01732>
kepada
<0413>
Yoab
<03097>
dan kepada
<0413>
segala
<03605>
rakyat
<05971>
yang
<0834>
bersama-sama dengan
<0854>
dia: "Koyakkanlah
<07167>
pakaianmu
<0899>
dan lilitkanlah
<02296>
pada tubuhmu kain kabung
<08242>
dan merataplah
<05594>
di depan
<06440>
mayat Abner
<074>
." Raja
<04428>
Daud
<01732>
sendiripun berjalan
<01980>
di belakang
<0310>
usungan
<04296>
mayat.
TL ITL ©

Maka titah
<0559>
Daud
<01732>
kepada
<0413>
Yoab
<03097>
dan kepada
<0413>
segala
<03605>
orang
<05971>
yang
<0834>
sertanya
<0854>
: Carikkanlah
<07167>
olehmu akan pakaianmu
<0899>
dan pakaikanlah
<02296>
kabung
<08242>
dan berjalanlah
<05594>
kamu sambil menangis
<05594>
di hadapan
<06440>
mayat Abner
<074>
. Hata, maka raja
<04428>
Daud
<01732>
sendiripun mengiringkan
<0310>

<01980>
jempananya
<04296>
.
AYT ITL
Daud
<01732>
berkata
<0559>
kepada
<0413>
Yoab
<03097>
dan kepada
<0413>
seluruh
<03605>
rakyat
<05971>
yang
<0834>
menyertainya
<0854>
, “Koyakkanlah
<07167>
pakaianmu
<0899>
dan lilitkanlah
<02296>
kain kabung
<08242>
, serta merataplah
<05594>
di depan
<06440>
mayat Abner
<074>
.” Kemudian, Raja
<04428>
Daud
<01732>
berjalan
<01980>
di belakang
<0310>
usungan
<04296>
mayat.
HEBREW
hjmh
<04296>
yrxa
<0310>
Klh
<01980>
dwd
<01732>
Klmhw
<04428>
rnba
<074>
ynpl
<06440>
wdpow
<05594>
Myqv
<08242>
wrgxw
<02296>
Mkydgb
<0899>
werq
<07167>
wta
<0854>
rsa
<0834>
Meh
<05971>
lk
<03605>
law
<0413>
bawy
<03097>
la
<0413>
dwd
<01732>
rmayw (3:31)
<0559>

TB+TSK (1974) ©

Dan berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada segala rakyat yang bersama-sama dengan dia: "Koyakkanlah pakaianmu dan lilitkanlah pada tubuhmu kain kabung dan merataplah di depan mayat Abner." Raja Daud sendiripun berjalan di belakang usungan mayat.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=10&chapter=3&verse=31
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)