Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

2 Samuel 19:25

TB ©

Ketika ia dari Yerusalem menyongsong raja, bertanyalah raja kepadanya: "Mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku, Mefiboset?"

AYT

Ketika dia datang ke Yerusalem untuk menyongsong raja, raja bertanya, “Mengapa kamu tidak pergi menyertaiku, Mefiboset?”

TL ©

Maka apabila ia datang mengelu-elukan baginda di Yeruzalem, bertitah baginda kepadanya: Apa sebab maka dahulu tiada engkau mengikut aku, hai Mefiboset?

BIS ©

Ketika Mefiboset datang dari Yerusalem untuk menyambut raja, berkatalah raja kepadanya, "Mefiboset, mengapa engkau tidak ikut dengan aku waktu itu?"

MILT

Dan terjadilah ketika dia datang ke Yerusalem untuk menemui raja, raja berkata kepadanya, "Mengapa engkau tidak pergi bersamaku, Mefiboset?"

Shellabear 2011

Sesampainya ia di Yerusalem untuk menyongsong raja, bertanyalah raja kepadanya, "Mengapa engkau tidak pergi bersamaku, Mefiboset?"

AVB

Sesampainya dia di Yerusalem untuk menyongsong raja, bertanyalah raja kepadanya, “Mengapakah engkau tidak pergi bersama-samaku, Mefiboset?”


TB ITL ©

Ketika
<03588>
ia dari Yerusalem
<03389>
menyongsong
<07125>
raja
<04428>
, bertanyalah
<0559>
raja
<04428>
kepadanya: "Mengapa
<04100>
engkau tidak
<03808>
pergi
<01980>
bersama-sama dengan
<05973>
aku, Mefiboset
<04648>
?" [
<01961>

<0935>
]
TL ITL ©

Maka apabila
<03588>
ia datang
<0935>
mengelu-elukan
<07125>
baginda
<04428>
di Yeruzalem
<03389>
, bertitah
<0559>
baginda
<04428>
kepadanya: Apa
<04100>
sebab maka dahulu tiada
<03808>
engkau mengikut
<05973>

<01980>
aku, hai Mefiboset
<04648>
?
AYT ITL
Ketika
<03588>
dia datang
<0935>
ke Yerusalem
<03389>
untuk menyongsong
<07125>
raja
<04428>
, raja
<04428>
bertanya
<0559>
, “Mengapa
<04100>
kamu tidak
<03808>
pergi
<01980>
menyertaiku, Mefiboset
<04648>
?” [
<01961>

<00>

<05973>
]
HEBREW
tsbypm
<04648>
yme
<05973>
tklh
<01980>
al
<03808>
hml
<04100>
Klmh
<04428>
wl
<0>
rmayw
<0559>
Klmh
<04428>
tarql
<07125>
Mlswry
<03389>
ab
<0935>
yk
<03588>
yhyw
<01961>
(19:25)
<19:26>

TB+TSK (1974) ©

Ketika ia dari Yerusalem menyongsong raja, bertanyalah raja kepadanya: "Mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku, Mefiboset?"


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=10&chapter=19&verse=25
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)