Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

2 Samuel 18:28

TB ©

Lalu Ahimaas berseru, katanya kepada raja: "Selamat!" Kemudian sujudlah ia menyembah kepada raja dengan mukanya ke tanah serta berkata: "Terpujilah TUHAN, Allahmu, yang telah menyerahkan orang-orang yang menggerakkan tangannya melawan tuanku raja."

AYT

Kemudian, Ahimaas berseru dan berkata kepada raja, “Selamat!” Lalu, dia sujud menyembah kepada raja dengan muka ke tanah dan berkata, “Terpujilah TUHAN, Allahmu, yang telah menyerahkan orang-orang yang menggerakkan tangannya melawan Tuanku Raja!”

TL ©

Maka berserulah Ahimaaz kepada baginda, bunyinya: Daulat tuanku! Lalu datanglah ia menyembah kepada baginda dengan mukanya sampai ke bumi, sembahnya: Segala puji bagi Tuhan, Allah tuanku, sebab telah diserahkannya segala orang yang sudah mendurhaka itu ke bawah duli tuanku.

BIS ©

Dengan berseru Ahimaas memberi salam kepada raja, lalu sujud dan berkata, "Terpujilah TUHAN Allah Baginda, yang telah menyerahkan kepada Baginda orang-orang yang memberontak kepada Tuanku!"

MILT

Dan Ahimaas berseru dan berkata kepada raja, "Salam sejahtera!" Dan dia bersujud kepada raja, sampai mukanya menyentuh tanah, dan berkata, "Terpujilah TUHAN YAHWEH 03068, Allahmu Elohimmu 0430, yang telah membungkam orang-orang yang mengangkat tangannya melawan tuanku raja."

Shellabear 2011

Kemudian berserulah Ahimaas kepada raja, katanya, "Selamat!" Lalu ia sujud dan memberi hormat kepada raja. Katanya, "Segala puji bagi ALLAH, Tuhan Tuanku, yang telah menyerahkan orang-orang yang berniat mencelakakan Tuanku Raja."

AVB

Kemudian berserulah Ahimaas kepada raja, katanya, “Selamat!” Lalu dia sujud dan memberi hormat kepada raja. Katanya, “Segala puji bagi TUHAN, Allah tuanku, yang telah menyerahkan orang yang berniat menghancurkan Tuanku Raja.”


TB ITL ©

Lalu Ahimaas
<0290>
berseru
<07121>
, katanya
<0559>
kepada
<0413>
raja
<04428>
: "Selamat
<07965>
!" Kemudian sujudlah
<07812>

<00>
ia menyembah
<00>

<07812>
kepada raja
<04428>
dengan mukanya
<0639>
ke tanah
<0776>
serta berkata
<0559>
: "Terpujilah
<01288>
TUHAN
<03068>
, Allahmu
<0430>
, yang
<0834>
telah menyerahkan
<05462>
orang-orang
<0376>
yang
<0834>
menggerakkan
<05375>
tangannya
<03027>
melawan tuanku
<0113>
raja
<04428>
."
TL ITL ©

Maka berserulah
<07121>
Ahimaaz
<0290>
kepada
<0413>
baginda
<04428>
, bunyinya
<0559>
: Daulat
<07965>
tuanku! Lalu datanglah ia menyembah
<07812>
kepada baginda
<04428>
dengan mukanya
<0639>
sampai ke bumi
<0776>
, sembahnya
<0559>
: Segala puji
<01288>
bagi Tuhan
<03068>
, Allah
<0430>
tuanku
<04428>
, sebab telah
<0834>
diserahkannya
<05462>
segala orang
<0376>
yang
<0834>
sudah mendurhaka
<03027>

<05375>
itu ke bawah duli tuanku
<0113>
.
AYT ITL
Kemudian, Ahimaas
<0290>
berseru
<07121>
dan berkata
<0559>
kepada
<0413>
raja
<04428>
, “Selamat
<07965>
!” Lalu, dia sujud menyembah
<07812>
kepada raja
<04428>
dengan muka
<0639>
ke tanah
<0776>
dan berkata
<0559>
, “Terpujilah
<01288>
TUHAN
<03068>
, Allahmu
<0430>
, yang
<0834>
telah menyerahkan
<05462>
orang-orang
<0376>
yang
<0834>
menggerakkan tangannya
<03027>
melawan Tuanku
<0113>
Raja
<04428>
!” [
<0853>

<05375>

<0853>
]
HEBREW
Klmh
<04428>
yndab
<0113>
Mdy
<03027>
ta
<0853>
wavn
<05375>
rsa
<0834>
Mysnah
<0376>
ta
<0853>
rgo
<05462>
rsa
<0834>
Kyhla
<0430>
hwhy
<03068>
Kwrb
<01288>
rmayw o
<0559>
hura
<0776>
wypal
<0639>
Klml
<04428>
wxtsyw
<07812>
Mwls
<07965>
Klmh
<04428>
la
<0413>
rmayw
<0559>
Uemyxa
<0290>
arqyw (18:28)
<07121>

TB+TSK (1974) ©

Lalu Ahimaas berseru, katanya kepada raja: "Selamat!" Kemudian sujudlah ia menyembah kepada raja dengan mukanya ke tanah serta berkata: "Terpujilah TUHAN, Allahmu, yang telah menyerahkan orang-orang yang menggerakkan tangannya melawan tuanku raja."


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=10&chapter=18&verse=28
Copyright © 2005-2020 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)