Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

2 Samuel 18:12

TB ©

Tetapi orang itu berkata kepada Yoab: "Sekalipun aku mendapat seribu syikal perak di telapak tanganku, takkan aku menjamah anak raja itu, sebab di depan telinga kamilah raja memberi perintah kepadamu dan kepada Abisai dan kepada Itai, katanya: Lindungilah Absalom orang muda itu, karena aku.

AYT

Prajurit itu berkata kepada Yoab, “Sekalipun aku mendapatkan 1.000 syikal perak di tanganku, aku tidak akan mengulurkan tanganku kepada anak raja itu. Sebab, kami mendengar perintah raja kepadamu, kepada Abisai, dan kepada Itai, yang berkata, ‘Lindungilah Absalom, orang muda itu.’

TL ©

Tetapi kata orang itu kepada Yoab: Jikalau kiranya hamba dapat menimbang seribu keping perak di atas tapak tangan hamba sekalipun, niscaya tiada hamba mendatangkan tangan hamba kepada putera baginda, karena telah kedengaranlah kepada hamba sekalian, bahwa baginda sudah berpesan kepada tuan dan kepada Abisai dan Itai, titahnya: Hendaklah kamu sayang akan orang muda si Absalom itu.

BIS ©

Tetapi orang itu menjawab, "Meskipun diberi 1.000 uang perak kepadaku, aku takkan mau menyakiti putra raja. Kami semua mendengar apa yang diperintahkan raja kepada Tuan dan kepada Abisai serta Itai, supaya jangan melukai Absalom anak muda itu demi raja.

MILT

Dan berkatalah orang itu kepada Yoab, "Ya, sekalipun ke telapak tanganku ditimbangkan seribu keping perak bagiku, aku tidak akan menjamah anak raja itu, sebab di telinga kami, raja telah berpesan kepadamu dan Abisai dan Itai, dengan mengatakan: Berhati-hatilah terhadap anak muda itu, terhadap Absalom.

Shellabear 2011

Tetapi kata orang itu kepada Yoab, "Sekalipun hamba mendapat seribu syikal perak di tangan hamba, hamba tidak mau mencelakakan anak raja, karena kami sekalian mendengar raja memberi amanat kepada Tuan, kepada Abisai, dan kepada Itai demikian, Lindungilah Absalom, anak muda itu, demi aku.

AVB

Tetapi kata orang itu kepada Yoab, “Sekalipun hamba mendapat seribu syikal perak di tangan hamba, hamba tidak mahu mencederakan anak raja, kerana kami sekalian mendengar raja yang memberikan amanat kepada tuan, kepada Abisai, dan kepada Itai demikian, ‘Lindungilah Absalom, anak muda itu, demi aku.’


TB ITL ©

Tetapi orang
<0376>
itu berkata
<0559>
kepada
<0413>
Yoab
<03097>
: "Sekalipun
<03863>
aku
<0595>
mendapat
<08254>
seribu
<0505>
syikal perak
<03701>
di
<05921>
telapak tanganku
<03709>
, takkan
<03808>
aku menjamah
<03027>

<07971>
anak
<01121>
raja
<04428>
itu, sebab
<03588>
di depan telinga
<0241>
kamilah raja
<04428>
memberi perintah
<06680>
kepadamu dan kepada Abisai
<052>
dan kepada Itai
<0863>
, katanya
<0559>
: Lindungilah
<08104>
Absalom
<053>
orang muda
<05288>
itu, karena aku. [
<0413>

<04310>
]
TL ITL ©

Tetapi kata
<0559>
orang
<0376>
itu kepada
<0413>
Yoab
<03097>
: Jikalau
<03863>
kiranya hamba
<0595>
dapat menimbang
<08254>
seribu
<0505>
keping perak
<03701>
di atas
<05921>
tapak tangan
<03709>
hamba sekalipun, niscaya tiada
<03808>
hamba mendatangkan
<07971>
tangan
<03027>
hamba kepada
<0413>
putera
<01121>
baginda
<04428>
, karena
<03588>
telah kedengaranlah
<0241>
kepada hamba sekalian, bahwa baginda
<04428>
sudah berpesan
<06680>
kepada tuan dan kepada Abisai
<052>
dan Itai
<0863>
, titahnya
<0559>
: Hendaklah kamu sayang
<08104>
akan
<04310>
orang muda
<05288>
si Absalom
<053>
itu.
HEBREW
Mwlsbab
<053>
renb
<05288>
ym
<04310>
wrms
<08104>
rmal
<0559>
yta
<0863>
taw
<0853>
ysyba
<052>
taw
<0853>
Kta
<0853>
Klmh
<04428>
hwu
<06680>
wnynzab
<0241>
yk
<03588>
Klmh
<04428>
Nb
<01121>
la
<0413>
ydy
<03027>
xlsa
<07971>
al
<03808>
Pok
<03701>
Pla
<0505>
ypk
<03709>
le
<05921>
lqs
<08254>
ykna
<0595>
*awlw {alw}
<03863>
bawy
<03097>
la
<0413>
syah
<0376>
rmayw (18:12)
<0559>

TB+TSK (1974) ©

Tetapi orang itu berkata kepada Yoab: "Sekalipun aku mendapat seribu syikal perak di telapak tanganku, takkan aku menjamah anak raja itu, sebab di depan telinga kamilah raja memberi perintah kepadamu dan kepada Abisai dan kepada Itai, katanya: Lindungilah Absalom orang muda itu, karena aku.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=10&chapter=18&verse=12
Copyright © 2005-2019 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)