Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

2 Samuel 15:4

TB ©

Lagi kata Absalom: "Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini! Maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil."

AYT

Absalom berkata lagi, “Jika aku diangkat sebagai hakim di negeri ini, setiap orang yang datang kepadaku dengan suatu perkara atau masalah hukum, aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil.”

TL ©

Dan lagi kata Absalom: Jikalau kiranya aku dijadikan hakim dalam negeri ini, alangkah baiknya, supaya segala orang yang ada perkaranya atau perselisihan itu, boleh datang menghadap aku, niscaya aku membenarkan halnya kelak.

BIS ©

Lalu katanya lagi, "Coba, andaikata aku yang menjadi hakim, maka setiap orang yang mempunyai persengketaan atau tuntutan boleh datang kepadaku dan akan kuperlakukan dengan adil."

TSI

Ah, seandainya saya menjadi hakim di negeri ini, setiap orang bisa datang kepada saya untuk menyelesaikan perkaranya, dan saya pasti menanganinya dengan adil.”

MILT

Dan Absalom berkata, "Siapa yang akan menjadikan aku seorang hakim di negeri ini, supaya setiap orang yang mempunyai suatu perselisihan, bahkan dengan keadilan, kemudian aku akan menyatakannya benar?"

Shellabear 2011

Lagi kata Absalom, "Ah, sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang datang kepadaku dengan suatu perkara atau masalah hukum akan kuberi keadilan!"

AVB

Lagi kata Absalom, “Ah, semoga aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang datang kepadaku dengan suatu perkara atau pertikaian akan kuberi keadilan!”


TB ITL ©

Lagi kata
<0559>
Absalom
<053>
: "Sekiranya
<04310>
aku diangkat
<07760>
menjadi hakim
<08199>
di
<05921>
negeri
<0776>
ini! Maka setiap
<03605>
orang
<0376>
yang
<0834>
mempunyai
<01961>
perkara
<07379>
atau pertikaian hukum
<04941>
boleh datang
<0935>
kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil
<06663>
."
TL ITL ©

Dan lagi kata
<0559>
Absalom
<053>
: Jikalau kiranya
<04310>
aku dijadikan
<07760>
hakim
<08199>
dalam negeri
<0776>
ini, alangkah baiknya, supaya segala
<03605>
orang
<0376>
yang
<0834>
ada
<01961>
perkaranya
<07379>
atau perselisihan
<04941>
itu, boleh datang
<0935>
menghadap aku, niscaya aku membenarkan
<06663>
halnya kelak.
AYT ITL
Absalom
<053>
berkata
<0559>
lagi, “Jika
<04310>
aku diangkat
<07760>
sebagai hakim
<08199>
di
<05921>
negeri
<0776>
ini, setiap
<03605>
orang
<0376>
yang
<0834>
datang
<0935>
kepadaku dengan suatu perkara
<07379>
atau masalah hukum
<04941>
, aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil
<06663>
.” [
<01961>

<00>
]
AVB ITL
Lagi kata
<0559>
Absalom
<053>
, “Ah
<04310>
, semoga aku diangkat
<07760>
menjadi hakim
<08199>
di negeri
<0776>
ini, maka setiap
<03605>
orang
<0376>
yang
<0834>
datang
<0935>
kepadaku
<05921>
dengan suatu perkara
<07379>
atau pertikaian
<04941>
akan kuberi keadilan
<06663>
!” [
<01961>

<00>
]
HEBREW
wytqduhw
<06663>
jpsmw
<04941>
byr
<07379>
wl
<0>
hyhy
<01961>
rsa
<0834>
sya
<0376>
lk
<03605>
awby
<0935>
ylew
<05921>
Urab
<0776>
jps
<08199>
ynmvy
<07760>
ym
<04310>
Mwlsba
<053>
rmayw (15:4)
<0559>

TB+TSK (1974) ©

Lagi kata Absalom: "Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini! Maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil."


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=10&chapter=15&verse=4
Copyright © 2005-2022 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)