Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

2 Samuel 14:2

TB ©

maka ia menyuruh orang ke Tekoa menjemput dari sana seorang perempuan yang bijaksana, lalu ia berkata kepada perempuan itu: "Berlakulah pura-pura berkabung, dan pakailah pakaian berkabung, janganlah berurap dengan minyak, dan berlakulah seperti seorang perempuan yang telah lama berkabung karena seorang mati.

AYT

Lalu, Yoab menyuruh orang ke Tekoa untuk menjemput seorang perempuan yang bijaksana dari sana, dan berkata kepadanya, “Hendaklah kamu pura-pura berkabung dan kenakanlah pakaian kabung. Jangan berurap dengan minyak, tetapi berlakulah seperti perempuan yang telah lama berkabung karena seseorang yang mati.

TL ©

maka disuruhkan Yoab ke Tekoa, dijemputnya dari sana seorang perempuan anu yang bijaksana, lalu katanya kepadanya: Hendaklah engkau pura-pura berdukacita, dan pakailah olehmu kain perkabungan; jangan engkau pakai minyak bau-bauan, melainkan hendaklah lakumu seperti orang yang dalam hal berkabung karena orang mati sudah beberapa hari lamanya;

BIS ©

sebab itu dia menyuruh jemput seorang wanita cerdik yang tinggal di Tekoa. Ketika wanita itu sampai, Yoab berkata kepadanya, "Ibu harus pura-pura berkabung; pakailah pakaian berkabung, dan jangan memakai minyak wangi. Buatlah seperti wanita yang sudah lama menangisi kematian orang yang tercinta.

MILT

Lalu Yoab mengirim ke Tekoa, dan menjemput seorang wanita bijak dari sana, dan berkata kepadanya, "Berlakulah seperti orang yang sedang berkabung sekarang, dan kenakanlah pakaian berkabung. Dan janganlah mengurapi dirimu dengan minyak, dan engkau akan menjadi seorang wanita yang sedang berkabung berhari-hari bagi seseorang yang mati.

Shellabear 2011

Sebab itu Yoab menyuruh orang ke Tekoa untuk menjemput dari sana seorang perempuan yang bijak. Lalu ia berkata kepadanya, "Berpura-puralah berkabung dan kenakanlah pakaian kabung. Jangan pakai minyak wangi. Sebaliknya, bertindaklah seperti seorang perempuan yang sudah lama berkabung karena kematian seseorang.

AVB

Maka Yoab menghantar orang ke Tekoa untuk menjemput seorang perempuan yang bijak dari sana. Lalu Yoab berkata kepadanya, “Berpura-puralah berkabung dan kenakanlah pakaian perkabungan. Jangan guna minyak wangi. Sebaliknya, bertindaklah seperti seorang perempuan yang sudah lama berkabung kerana kematian seseorang.


TB ITL ©

maka ia
<03097>
menyuruh
<07971>
orang ke Tekoa
<08620>
menjemput
<03947>
dari sana
<08033>
seorang perempuan
<0802>
yang bijaksana
<02450>
, lalu ia berkata
<0559>
kepada
<0413>
perempuan itu: "Berlakulah pura-pura berkabung
<056>
, dan pakailah
<03847>
pakaian
<0899>
berkabung
<060>
, janganlah
<0408>
berurap
<05480>
dengan minyak
<08081>
, dan berlakulah
<01961>
seperti seorang perempuan
<0802>
yang telah lama
<07227>

<03117>
berkabung
<056>
karena
<05921>
seorang mati
<04191>
. [
<04994>

<04994>

<02088>
]
TL ITL ©

maka disuruhkan
<07971>
Yoab
<03097>
ke Tekoa
<08620>
, dijemputnya
<03947>
dari sana
<08033>
seorang perempuan
<0802>
anu yang bijaksana
<02450>
, lalu katanya
<0559>
kepadanya
<0413>
: Hendaklah
<04994>
engkau pura-pura berdukacita
<056>
, dan pakailah
<03847>
olehmu kain
<0899>
perkabungan
<060>
; jangan
<0408>
engkau pakai
<05480>
minyak bau-bauan
<08081>
, melainkan hendaklah lakumu
<01961>
seperti orang
<0802>
yang dalam hal berkabung
<056>
karena
<05921>
orang mati
<04191>
sudah beberapa
<07227>
hari
<03117>
lamanya;
AYT ITL
Lalu, Yoab
<03097>
menyuruh orang ke Tekoa
<08620>
untuk menjemput
<03947>
seorang perempuan
<0802>
yang bijaksana
<02450>
dari sana, dan berkata
<0559>
kepadanya
<0413>
, “Hendaklah kamu pura-pura berkabung
<056>
dan kenakanlah
<03847>
pakaian
<0899>
kabung
<060>
. Jangan
<0408>
berurap
<05480>
dengan minyak
<08081>
, tetapi berlakulah seperti
<01961>
perempuan
<0802>
yang
<02088>
telah lama
<07227>
berkabung
<056>
karena
<05921>
seseorang yang mati
<04191>
. [
<07971>

<08033>

<04994>

<04994>

<03117>
]
HEBREW
tm
<04191>
le
<05921>
tlbatm
<056>
Mybr
<07227>
Mymy
<03117>
hz
<02088>
hsak
<0802>
tyyhw
<01961>
Nms
<08081>
ykwot
<05480>
law
<0408>
lba
<060>
ydgb
<0899>
an
<04994>
ysblw
<03847>
an
<04994>
ylbath
<056>
hyla
<0413>
rmayw
<0559>
hmkx
<02450>
hsa
<0802>
Msm
<08033>
xqyw
<03947>
hewqt
<08620>
bawy
<03097>
xlsyw (14:2)
<07971>

TB+TSK (1974) ©

maka ia menyuruh orang ke Tekoa menjemput dari sana seorang perempuan yang bijaksana, lalu ia berkata kepada perempuan itu: "Berlakulah pura-pura berkabung, dan pakailah pakaian berkabung, janganlah berurap dengan minyak, dan berlakulah seperti seorang perempuan yang telah lama berkabung karena seorang mati.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=10&chapter=14&verse=2
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)