Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Kejadian 7:4

TB ©

Sebab tujuh hari lagi Aku akan menurunkan hujan ke atas bumi empat puluh hari empat puluh malam lamanya, dan Aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada, yang Kujadikan itu."

AYT

Sebab, dalam tujuh hari, Aku akan menurunkan hujan ke bumi selama empat puluh hari dan empat puluh malam, dan segala yang hidup, yang telah Aku buat itu, akan Aku musnahkan dari muka bumi.”

TL ©

Karena tujuh hari lagi maka Aku akan menurunkan hujan kepada bumi ini empat puluh hari empat puluh malam lamanya, dan segala keadaan yang hidup, yang telah Kujadikan itu, hendak Kubinasakan dari atas muka bumi.

BIS ©

Tujuh hari lagi Aku akan menurunkan hujan yang tidak akan reda selama empat puluh hari empat puluh malam, supaya makhluk hidup yang telah Kuciptakan itu binasa."

MILT

Sebab, tujuh hari lagi Aku akan menurunkan hujan ke atas bumi empat puluh hari empat puluh malam dan Aku akan melenyapkan dari atas permukaan bumi segala yang ada, yang telah Aku jadikan."

Shellabear 2011

Karena tujuh hari lagi Aku akan menurunkan hujan ke atas bumi ini empat puluh hari empat puluh malam lamanya, dan segala makhluk yang telah Kujadikan itu akan Kuhapuskan dari muka bumi."

AVB

Sebab tujuh hari lagi Aku akan menurunkan hujan ke atas bumi ini empat puluh hari empat puluh malam lamanya, dan kesemua makhluk yang telah Kujadikan itu akan Kuhapuskan dari muka bumi.”


TB ITL ©

Sebab
<03588>
tujuh
<07651>
hari
<03117>
lagi
<05750>
Aku
<0595>
akan menurunkan hujan
<04305>
ke atas
<05921>
bumi
<0776>
empat puluh
<0705>
hari
<03117>
empat puluh
<0705>
malam
<03915>
lamanya, dan Aku akan menghapuskan
<04229>
dari muka
<06440>
bumi
<0127>
segala
<03605>
yang ada
<03351>
, yang
<0834>
Kujadikan
<06213>
itu." [
<05921>
]
TL ITL ©

Karena
<03588>
tujuh
<07651>
hari
<03117>
lagi
<05750>
maka Aku
<0595>
akan menurunkan
<04305>
hujan kepada bumi
<0776>
ini empat
<0705>
puluh hari
<03117>
empat
<0705>
puluh malam
<03915>
lamanya
<04229>
, dan segala
<03605>
keadaan
<03351>
yang hidup, yang telah
<0834>
Kujadikan
<06213>
itu, hendak Kubinasakan dari atas
<05921>
muka
<06440>
bumi
<0127>
.
HEBREW
hmdah
<0127>
ynp
<06440>
lem
<05921>
ytyve
<06213>
rsa
<0834>
Mwqyh
<03351>
lk
<03605>
ta
<0853>
ytyxmw
<04229>
hlyl
<03915>
Myebraw
<0705>
Mwy
<03117>
Myebra
<0705>
Urah
<0776>
le
<05921>
ryjmm
<04305>
ykna
<0595>
hebs
<07651>
dwe
<05750>
Mymyl
<03117>
yk (7:4)
<03588>

TB+TSK (1974) ©

Sebab tujuh hari lagi Aku akan menurunkan hujan ke atas bumi empat puluh hari empat puluh malam lamanya, dan Aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada, yang Kujadikan itu."


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=1&chapter=7&verse=4
Copyright © 2005-2019 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)