Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Kejadian 44:2

TB ©

Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu serta uang pembayar gandumnya juga." Maka diperbuatnyalah seperti yang dikatakan Yusuf.

AYT

Kemudian, pialaku, piala perak itu, taruhlah itu di mulut karung yang bungsu beserta uang gandumnya.” Dia pun melaksanakan titah yang dititahkan oleh Yusuf.

TL ©

Maka pialaku, yaitu piala perak, bubuhlah di mulut karung orang yang bungsu dan lagi uang harga gandumnyapun. Maka diperbuatnya seperti pesan yang dikatakan Yusuf itu.

BIS ©

Masukkan juga piala perakku ke dalam karung adik mereka yang bungsu, bersama-sama dengan uang pembayaran gandumnya." Pelayan itu melaksanakan perintah itu.

MILT

Dan cawanku, cawan perak itu, taruhlah di dalam mulut karung yang bungsu, dan uang gandumnya." Maka dia melakukan seperti perkataan Yusuf yang telah dia katakan.

Shellabear 2011

Lalu taruhlah cawanku, yaitu cawan perak itu, di mulut karung orang yang paling muda, juga uang gandumnya." Orang itu pun melaksanakan apa yang dikatakan Yusuf.

AVB

Selepas itu simpan pialaku, iaitu piala perak itu, berserta dengan wang gandumnya, di mulut karung lelaki yang termuda.” Pengawas itu pun melakukan arahan Yusuf itu.


TB ITL ©

Dan pialaku
<01375>
, piala
<01375>
perak
<03701>
itu, taruhlah
<07760>
di dalam mulut
<06310>
karung
<0572>
anak yang bungsu
<06996>
serta uang
<03701>
pembayar gandumnya
<07668>
juga." Maka diperbuatnyalah
<06213>
seperti yang
<0834>
dikatakan
<01696>
Yusuf
<03130>
. [
<01697>
]
TL ITL ©

Maka pialaku
<01375>
, yaitu piala
<01375>
perak
<03701>
, bubuhlah
<07760>
di mulut
<06310>
karung
<0572>
orang yang bungsu
<06996>
dan lagi uang
<03701>
harga gandumnyapun
<07668>
. Maka diperbuatnya
<06213>
seperti pesan
<01697>
yang
<0834>
dikatakan
<01696>
Yusuf
<03130>
itu.
AYT ITL
Kemudian, pialaku
<01375>
, piala
<01375>
perak
<03701>
itu, taruhlah
<07760>
itu di mulut
<06310>
karung
<0572>
yang bungsu
<06996>
beserta uang
<03701>
gandumnya
<07668>
.” Dia pun melaksanakan
<06213>
titah
<01697>
yang dititahkan oleh Yusuf
<03130>
. [
<0853>

<0853>

<0834>

<01696>
]
HEBREW
rbd
<01696>
rsa
<0834>
Powy
<03130>
rbdk
<01697>
veyw
<06213>
wrbs
<07668>
Pok
<03701>
taw
<0853>
Njqh
<06996>
txtma
<0572>
ypb
<06310>
Myvt
<07760>
Pokh
<03701>
eybg
<01375>
yeybg
<01375>
taw (44:2)
<0853>

TB+TSK (1974) ©

Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu serta uang pembayar gandumnya juga." Maka diperbuatnyalah seperti yang dikatakan Yusuf.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=1&chapter=44&verse=2
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)