Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Kejadian 44:16

TB ©

Sesudah itu berkatalah Yehuda: "Apakah yang akan kami katakan kepada tuanku, apakah yang akan kami jawab, dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Maka kami ini, budak tuankulah kami, baik kami maupun orang pada siapa kedapatan piala itu."

AYT

Yehuda berkata, “Apa yang harus kami katakan kepada Tuanku? Apa yang harus kami bicarakan? Atau, bagaimana kami dapat membenarkan diri kami? Allah telah mendapati kesalahan hamba-hambamu ini. Lihat, kami ini hamba-hamba Tuanku, baik kami maupun dia yang padanya didapati piala itu.”

TL ©

Maka sembah Yehuda: Apakah yang hendak patik sahut kepada tuanku? Apakah yang hendak patik persembahkan? Dan bagaimana patik sekalian ini dapat membenarkan diri patik? Bahwa telah didapati Allah akan dosa patik-patik tuanku. Bahwa sesungguhnya patik sekalian menjadi hamba kepada tuanku, baik patik sekalian baik ia, yang telah didapati piala itu dalam tangannya.

BIS ©

"Apa yang dapat kami katakan, Tuanku?" jawab Yehuda. "Bagaimana kami dapat membantah dan membenarkan diri kami? Allah telah menyingkapkan kesalahan kami. Sekarang kami semua hamba Tuan, bukan hanya dia pada siapa kedapatan piala itu."

MILT

Maka berkatalah Yehuda, "Apakah yang dapat kami katakan kepada tuanku? Apakah yang dapat kami ucapkan dan dengan apakah kami dapat membenarkan diri kami? Allah Elohim 0430 telah menyingkapkan kesalahan hamba-hambamu ini. Lihatlah, kami adalah budak-budak bagi tuanku, kami semuanya, juga dia yang di tangannya cawan itu telah ditemukan."

Shellabear 2011

Jawab Yuda, "Apa yang dapat kami katakan kepada Tuanku? Bagaimana kami harus berbicara? Bagaimana kami dapat membenarkan diri? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Sekarang, biarlah kami menjadi hamba Tuanku, baik kami maupun dia, yang dalam karungnya telah didapati cawan Tuan."

AVB

Jawab Yehuda, “Apakah yang dapat kami katakan kepada tuanku? Bagaimanakah kami harus berbicara? Bagaimanakah kami dapat membebaskan diri daripada hal ini? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Sekarang, biarlah kami menjadi hamba tuanku, baik kami mahupun dia, yang di dalam karungnya telah ditemukan piala tuan.”


TB ITL ©

Sesudah itu berkatalah
<0559>
Yehuda
<03063>
: "Apakah
<04100>
yang akan kami katakan
<0559>
kepada tuanku
<0113>
, apakah
<04100>
yang akan kami jawab
<01696>
, dan dengan apakah
<04100>
kami akan membenarkan
<06663>
diri kami? Allah
<0430>
telah memperlihatkan
<04672>
kesalahan
<05771>
hamba-hambamu
<05650>
ini. Maka kami ini, budak
<05650>
tuankulah
<0113>
kami, baik
<01571>
kami
<0587>
maupun
<01571>
orang pada siapa
<0834>
kedapatan
<04672>
piala
<01375>
itu." [
<02005>

<03027>
]
TL ITL ©

Maka sembah
<0559>
Yehuda
<03063>
: Apakah
<04100>
yang hendak patik sahut
<0559>
kepada tuanku
<0113>
? Apakah
<04100>
yang hendak patik persembahkan
<01696>
? Dan bagaimana
<04100>
patik sekalian ini dapat
<04100>
membenarkan
<06663>
diri patik? Bahwa telah didapati
<04672>
Allah
<0430>
akan
<0853>
dosa
<05771>
patik-patik
<05650>
tuanku. Bahwa sesungguhnya
<02005>
patik sekalian menjadi hamba
<05650>
kepada tuanku
<0113>
, baik
<01571>
patik
<0587>
sekalian baik
<01571>
ia, yang telah
<0834>
didapati
<04672>
piala
<01375>
itu dalam tangannya
<03027>
.
AYT ITL
Yehuda
<03063>
berkata
<0559>
, “Apa
<04100>
yang harus kami katakan
<0559>
kepada Tuanku
<0113>
? Apa
<04100>
yang harus kami bicarakan? Atau, bagaimana
<04100>
kami dapat membenarkan
<06663>
diri kami? Allah
<0430>
telah mendapati
<04672>
kesalahan
<05771>
hamba-hambamu
<05650>
ini. Lihat
<02005>
, kami ini hamba-hamba
<05650>
Tuanku
<0113>
, baik
<01571>
kami
<0587>
maupun
<01571>
dia yang
<0834>
padanya didapati
<04672>
piala
<01375>
itu.” [
<01696>

<0853>

<03027>
]
HEBREW
wdyb
<03027>
eybgh
<01375>
aumn
<04672>
rsa
<0834>
Mg
<01571>
wnxna
<0587>
Mg
<01571>
yndal
<0113>
Mydbe
<05650>
wnnh
<02005>
Kydbe
<05650>
Nwe
<05771>
ta
<0853>
aum
<04672>
Myhlah
<0430>
qdjun
<06663>
hmw
<04100>
rbdn
<01696>
hm
<04100>
yndal
<0113>
rman
<0559>
hm
<04100>
hdwhy
<03063>
rmayw (44:16)
<0559>

TB+TSK (1974) ©

Sesudah itu berkatalah Yehuda: "Apakah yang akan kami katakan kepada tuanku, apakah yang akan kami jawab, dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Maka kami ini, budak tuankulah kami, baik kami maupun orang pada siapa kedapatan piala itu."


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=1&chapter=44&verse=16
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)