Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Kejadian 43:7

TB ©

Jawab mereka: "Orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita: Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata: Bawalah ke mari adikmu itu."

AYT

Mereka berkata, “Orang itu bertanya secara teliti kepada kami tentang keluarga kita, katanya, ‘Apakah ayahmu masih hidup? Apakah kalian mempunyai seorang adik?’ Lalu, kami menceritakan kepadanya berdasarkan perkataan-perkataan mulutnya itu. Jadi, dapatkah kami tahu bahwa dia akan berkata, ‘Bawalah adikmu.’?”

TL ©

Maka sahut mereka itu: Bahwa dengan selidiknya tuan itu bertanyakan hal kami sekalian dan hal kaum keluarga kami, katanya: Adakah bapamu lagi hidup? Adakah padamu seorang adik lagi? Maka kami sahut seturut katanya itu; bagaimana boleh kami ketahui tuan itu hendak berkata demikian: Bawalah turun akan adikmu itu.

BIS ©

Jawab mereka, "Orang itu terus-menerus bertanya tentang kami dan tentang keluarga kita, katanya, 'Masih hidupkah ayahmu? Apakah kamu masih punya adik laki-laki lain?' Kami terpaksa menjawab segala pertanyaannya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa dia akan menyuruh kami membawa adik kami itu?"

MILT

Dan mereka berkata, "Orang itu dengan saksama telah menanyai tentang kita dan tentang sanak saudara kita dengan mengatakan: Masih hidupkah ayahmu? Adakah padamu seorang adik? Dan kami menjelaskan kepadanya berdasarkan ucapan mulutnya. Bagaimana mungkin kami mengetahui bahwa dia akan berkata: Bawalah adikmu!?

Shellabear 2011

Jawab mereka, "Orang itu bertanya dengan seksama tentang kami dan tentang sanak saudara kita. Tanyanya, 'Masih hidupkah ayahmu? Masih ada lagikah saudaramu?' Maka kami menjawab seperti yang kami katakan itu. Bagaimana kami tahu kalau kemudian ia akan berkata, 'Bawalah adikmu kemari'?"

AVB

Jawab mereka, “Orang itu bertanya dengan terperinci mengenai kami dan tentang sanak saudara kita. Dia bertanya, ‘Masih hidupkah ayahmu? Masih ada lagikah saudaramu?’ Maka kami menjawab seperti yang kami katakan itu. Bagaimana kami tahu kemudiannya dia akan berkata, ‘Bawalah adikmu ke mari’?”


TB ITL ©

Jawab
<0559>
mereka: "Orang
<0376>
itu telah menanyai
<07592>

<00>

<07592>

<00>
kami dengan seksama
<00>

<07592>

<00>

<07592>
tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara
<04138>
kita: Masih
<05750>
hidupkah
<02416>
ayahmu
<01>
? Adakah
<03426>
adikmu
<0251>
lagi? Dan kami telah memberitahukan
<05046>
semuanya
<01697>
kepadanya
<05921>
seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga
<03045>

<03045>
bahwa
<03588>
ia akan berkata
<0559>
: Bawalah ke mari
<03381>
adikmu
<0251>
itu." [
<0559>

<06310>

<0428>
]
TL ITL ©

Maka sahut
<0559>
mereka itu: Bahwa dengan selidiknya
<07592>
tuan
<0376>
itu bertanyakan
<07592>
hal kami sekalian dan hal kaum keluarga
<04138>
kami, katanya
<0559>
: Adakah bapamu
<01>
lagi
<05750>
hidup
<02416>
? Adakah
<03426>
padamu seorang adik
<0251>
lagi? Maka kami sahut
<05046>
seturut
<05921>
katanya
<01697>
itu
<0428>
; bagaimana boleh kami ketahui
<03045>

<03045>
tuan itu hendak berkata
<0559>
demikian: Bawalah turun
<03381>
akan adikmu
<0251>
itu.
AYT ITL
Mereka berkata
<0559>
, “Orang itu bertanya
<07592>

<07592>
secara teliti kepada kami
<00>
tentang keluarga
<04138>
kita, katanya
<0559>
, ‘Apakah ayahmu
<01>
masih
<05750>
hidup
<02416>
? Apakah
<03426>
kalian mempunyai
<00>
seorang adik
<0251>
?’ Lalu, kami menceritakan
<05046>
kepadanya
<00>
berdasarkan perkataan-perkataan
<01697>
mulutnya
<06310>
itu
<0428>
. Jadi, dapatkah kami tahu
<03045>
bahwa
<03588>
dia akan berkata
<0559>
, ‘Bawalah
<03381>
adikmu
<0251>
.’?” [
<0376>

<05921>

<03045>

<0853>
]
HEBREW
Mkyxa
<0251>
ta
<0853>
wdyrwh
<03381>
rmay
<0559>
yk
<03588>
edn
<03045>
ewdyh
<03045>
hlah
<0428>
Myrbdh
<01697>
yp
<06310>
le
<05921>
wl
<0>
dgnw
<05046>
xa
<0251>
Mkl
<0>
syh
<03426>
yx
<02416>
Mkyba
<01>
dweh
<05750>
rmal
<0559>
wntdlwmlw
<04138>
wnl
<0>
syah
<0376>
las
<07592>
lwas
<07592>
wrmayw (43:7)
<0559>

TB+TSK (1974) ©

Jawab mereka: "Orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita: Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata: Bawalah ke mari adikmu itu."


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=1&chapter=43&verse=7
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)