Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 29:6

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 29:6

Selanjutnya katanya kepada mereka: "Selamatkah ia?" Jawab mereka: "Selamat! Tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan, Rahel, a  dengan kambing dombanya. b "

AYT (2018)

Kemudian, dia bertanya kepada mereka, “Apakah dia baik-baik saja?” Jawab mereka, “Dia baik-baik saja. Lihatlah, itu Rahel, anak perempuannya, datang dengan domba-dombanya.”

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 29:6

Maka katanya kepada mereka itu: Adakah ia baik? Maka sahut mereka itu: Adalah ia baik; lihat, itulah Rakhel, anak perempuan, datang membawa kambing dombanya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 29:6

"Bagaimana keadaannya?" tanya Yakub lagi. "Baik-baik saja," jawab mereka. "Lihatlah, itu anaknya perempuan yang bernama Rahel. Ia datang membawa kawanan kambing domba ayahnya."

MILT (2008)

Dan dia berkata kepada mereka, "Baikkah dia?" Dan mereka menjawab, "Baik, namun lihatlah, Rahel anak perempuannya sedang datang bersama kawanan domba."

Shellabear 2011 (2011)

Tanyanya kepada mereka, "Baikkah keadaannya?" Jawab mereka, "Baik! Lihat, itu Rahel, anak perempuannya, datang dengan kawanan kambing dombanya!"

AVB (2015)

Tanyanya kepada mereka, “Apa khabar dia?” Jawab mereka, “Baik! Lihat, itu Rahel, anak perempuannya, datang dengan kawanan dombanya!”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 29:6

Selanjutnya katanya
<0559>
kepada mereka: "Selamatkah
<07965>
ia?" Jawab
<0559>
mereka: "Selamat
<07965>
! Tetapi lihat
<02009>
, itu datang
<0935>
anaknya perempuan
<01323>
, Rahel
<07354>
, dengan
<05973>
kambing dombanya
<06629>
."
TL ITL ©

SABDAweb Kej 29:6

Maka katanya
<0559>
kepada mereka
<00>
itu: Adakah ia baik
<07965>
? Maka sahut
<0559>
mereka itu: Adalah ia baik
<07965>
; lihat
<02009>
, itulah Rakhel
<07354>
, anak perempuan
<01323>
, datang
<0935>
membawa kambing dombanya
<06629>
.
AYT ITL
Kemudian, dia bertanya
<0559>
kepada mereka, “Apakah dia baik-baik
<07965>
saja?” Jawab
<0559>
mereka, “Dia baik-baik
<07965>
saja. Lihatlah
<02009>
, itu Rahel
<07354>
, anak perempuannya
<01323>
, datang
<0935>
dengan
<05973>
domba-dombanya
<06629>
.”

[<00> <00>]
HEBREW
Nauh
<06629>
Me
<05973>
hab
<0935>
wtb
<01323>
lxr
<07354>
hnhw
<02009>
Mwls
<07965>
wrmayw
<0559>
wl
<0>
Mwlsh
<07965>
Mhl
<0>
rmayw (29:6)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 29:6

1 Selanjutnya katanya kepada mereka: "Selamatkah ia?" Jawab mereka: "Selamat! Tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan, Rahel, dengan kambing dombanya."

[+] Bhs. InggrisTIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA