Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Kejadian 26:21

TB ©

Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna.

AYT

Kemudian, mereka menggali sumur yang lain, tetapi orang-orang itu juga mempertengkarkannya sehingga Ishak menamakan sumur itu Sitna.

TL ©

Lalu digalinya perigi yang lain, maka berbantahlah pula mereka itu akan sebabnya, maka sebab itu dinamainya perigi itu Sitna.

BIS ©

Hamba-hamba Ishak menggali sumur yang lain lagi, maka terjadilah pertengkaran mengenai sumur itu juga. Karena itu, Ishak menamakan sumur itu "Permusuhan".

MILT

Lalu mereka menggali sumur lain. Dan mereka berselisih pula atasnya, maka dia menyebut namanya Sitna.

Shellabear 2011

Mereka menggali pula sumur yang lain, tetapi orang-orang itu mempertengkarkannya juga. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna.

AVB

Mereka menggali perigi yang lain pula, tetapi orang itu mengatakan itu juga milik mereka. Maka Ishak menamai perigi itu Sitna.


TB ITL ©

Kemudian mereka menggali
<02658>
sumur
<0875>
lain
<0312>
, dan mereka bertengkar
<07378>
juga
<01571>
tentang
<05921>
itu. Maka Ishak menamai
<08034>

<07121>
sumur itu Sitna
<07856>
.
TL ITL ©

Lalu digalinya
<02658>
perigi
<0875>
yang lain
<0312>
, maka berbantahlah
<07378>
pula mereka itu akan sebabnya, maka sebab itu dinamainya
<08034>

<07121>
perigi itu Sitna
<07856>
.
AYT ITL
Kemudian, mereka menggali
<02658>
sumur
<0875>
yang lain
<0312>
, tetapi orang-orang itu juga
<01571>
mempertengkarkannya
<07378>
sehingga Ishak menamakan
<07121>

<08034>
sumur itu Sitna
<07856>
. [
<05921>
]
HEBREW
hnjv
<07856>
hms
<08034>
arqyw
<07121>
hyle
<05921>
Mg
<01571>
wbyryw
<07378>
trxa
<0312>
rab
<0875>
wrpxyw (26:21)
<02658>

TB+TSK (1974) ©

Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=1&chapter=26&verse=21
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)