Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Kejadian 26:18

TB ©

Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati; disebutkannyalah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya.

AYT

Kemudian, Ishak kembali menggali sumur-sumur yang digali pada zaman Abraham, ayahnya, yang telah ditutup oleh orang Filistin setelah kematian Abraham. Ishak memberikan nama yang sama kepada sumur-sumur itu, sebagaimana Abraham menamakannya dahulu.

TL ©

Setelah sudah kembali maka oleh Ishak dibuka pula akan segala perigi, yang telah digali pada zaman Ibrahim, bapanya, karena sudah ditumpatkan oleh orang Filistin kemudian dari pada mati Ibrahim; maka sekalian itu dinamai oleh Ishak menurut nama-nama, yang telah diberi oleh bapanya akan dia.

BIS ©

Dia menggali kembali sumur-sumur yang telah digali pada zaman Abraham dan yang telah ditimbuni dengan tanah oleh orang Filistin sepeninggal Abraham. Sumur-sumur itu diberi nama yang sama seperti yang diberikan ayahnya.

MILT

Dan Ishak menggali kembali sumur-sumur air yang telah mereka gali pada zaman Abraham, ayahnya, yang telah orang-orang Filistin tutup sesudah kematian Abraham. Dan dia menyebut nama baginya menurut nama-nama yang telah ayahnya sebut.

Shellabear 2011

Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang telah digali pada zaman Ibrahim, ayahnya, karena orang Filistin telah menutupnya sesudah kematian Ibrahim. Dinamainya sumur-sumur itu sebagaimana ayahnya menamainya.

AVB

Kemudian Ishak menggali kembali perigi-perigi yang telah digali pada zaman Abraham, ayahnya, kerana orang Filistin telah menutupnya sesudah kematian Abraham. Dia pun menamai perigi-perigi itu sebagaimana ayahnya menamainya.


TB ITL ©

Kemudian
<07725>
Ishak
<03327>
menggali
<02658>
kembali sumur-sumur
<04325>

<0875>
yang
<0834>
digali
<02658>
dalam zaman
<03117>
Abraham
<085>
, ayahnya
<01>
, dan yang telah ditutup
<05640>
oleh orang Filistin
<06430>
sesudah
<0310>
Abraham
<085>
mati
<04194>
; disebutkannyalah
<07121>
nama
<08034>
sumur-sumur itu menurut nama-nama
<08034>
yang
<0834>
telah diberikan
<07121>
oleh ayahnya
<01>
.
TL ITL ©

Setelah sudah kembali
<07725>
maka oleh Ishak
<03327>
dibuka
<02658>
pula akan segala perigi
<04325>

<0875>
, yang telah
<0834>
digali
<02658>
pada zaman
<03117>
Ibrahim
<085>
, bapanya
<01>
, karena sudah ditumpatkan
<05640>
oleh orang Filistin
<06430>
kemudian
<0310>
dari pada mati
<04194>
Ibrahim
<085>
; maka sekalian itu dinamai
<07121>
oleh Ishak menurut nama-nama
<08034>

<08034>
, yang telah
<0834>
diberi
<07121>
oleh bapanya
<01>
akan dia.
AYT ITL
Kemudian, Ishak
<03327>
kembali
<07725>
menggali
<02658>
sumur-sumur
<0875>
yang
<0834>
digali
<02658>
pada zaman
<03117>
Abraham
<085>
, ayahnya
<01>
, yang telah ditutup
<05640>
oleh orang Filistin
<06430>
setelah
<0310>
kematian
<04194>
Abraham
<085>
. Ishak memberikan
<07121>
nama yang sama
<08034>

<08034>
kepada sumur-sumur itu, sebagaimana
<0834>
Abraham menamakannya
<07121>
dahulu. [
<0853>

<04325>

<00>

<00>

<01>
]
HEBREW
wyba
<01>
Nhl
<0>
arq
<07121>
rsa
<0834>
tmsk
<08034>
twms
<08034>
Nhl
<0>
arqyw
<07121>
Mhrba
<085>
twm
<04194>
yrxa
<0310>
Mytslp
<06430>
Mwmtoyw
<05640>
wyba
<01>
Mhrba
<085>
ymyb
<03117>
wrpx
<02658>
rsa
<0834>
Mymh
<04325>
trab
<0875>
ta
<0853>
rpxyw
<02658>
qxuy
<03327>
bsyw (26:18)
<07725>

TB+TSK (1974) ©

Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati; disebutkannyalah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=1&chapter=26&verse=18
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)