Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Kejadian 24:8

TB ©

Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini; hanya saja, janganlah anakku itu kaubawa kembali ke sana."

AYT

Namun, kalau perempuan itu tidak ikut denganmu, kamu bebas dari sumpah ini, hanya jangan kaubawa anakku kembali ke sana.”

TL ©

Maka jikalau kiranya perempuan itu tiada mau mengikut akan dikau, maka lepaslah engkau dari pada sumpahku ini: Hubaya-hubaya janganlah engkau bawakan anakku pergi pula ke sana.

BIS ©

Tetapi jika gadis itu tidak mau ikut dengan engkau, maka engkau bebas dari sumpah ini. Bagaimanapun juga, jangan kaubawa anakku itu ke sana."

MILT

Dan jika wanita itu tidak bersedia untuk pergi mengikutimu, maka engkau akan bebas dari sumpahku ini. Hanya saja, janganlah engkau membawa kembali anak laki-lakiku ke sana."

Shellabear 2011

Akan tetapi, jika perempuan itu tidak mau mengikut engkau, maka bebaslah engkau dari sumpahmu kepadaku. Hanya, jangan kaubawa anakku kembali ke sana."

AVB

Akan tetapi, jika perempuan itu tidak mahu mengikut kamu, maka bebaslah kamu daripada sumpahmu kepadaku. Hanya, jangan kaubawa anakku kembali ke sana.”


TB ITL ©

Tetapi jika
<0518>
perempuan
<0802>
itu tidak
<03808>
mau
<014>
mengikuti
<0310>

<01980>
engkau, maka lepaslah
<05352>
engkau dari sumpahmu
<07621>
kepadaku ini
<02063>
; hanya
<07535>
saja, janganlah
<03808>
anakku
<01121>
itu kaubawa kembali
<07725>
ke sana
<08033>
."
TL ITL ©

Maka jikalau
<0518>
kiranya perempuan
<0802>
itu tiada
<03808>
mau
<014>
mengikut
<0310>
akan dikau, maka lepaslah
<05352>
engkau dari pada sumpahku
<07621>
ini
<02063>
: Hubaya-hubaya
<07535>
janganlah
<03808>
engkau bawakan anakku
<01121>
pergi pula
<07725>
ke sana
<08033>
.
HEBREW
hms
<08033>
bst
<07725>
al
<03808>
ynb
<01121>
ta
<0853>
qr
<07535>
taz
<02063>
ytebsm
<07621>
tyqnw
<05352>
Kyrxa
<0310>
tkll
<01980>
hsah
<0802>
hbat
<014>
al
<03808>
Maw (24:8)
<0518>

TB+TSK (1974) ©

Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini; hanya saja, janganlah anakku itu kaubawa kembali ke sana."


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=1&chapter=24&verse=8
Copyright © 2005-2020 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)