Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Kejadian 24:55

TB ©

Tetapi saudara Ribka berkata, serta ibunya juga: "Biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang sepuluh hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi."

AYT

Namun, saudara laki-laki dan ibu Ribka berkata, “Biarlah Ribka tinggal dengan kami kira-kira 10 hari lagi. Setelah itu, kamu boleh pergi.”

TL ©

Maka kata saudaranya laki-laki dan ibunya: Biarlah anak perempuan ini tinggal lagi dengan kami barang sedikit hari, sekurang-kurangnya sepuluh hari, kemudian bolehlah tuan pergi.

BIS ©

Tetapi abang serta ibu Ribka berkata, "Biarlah Ribka tinggal bersama kami kira-kira seminggu atau sepuluh hari lagi, dan sesudah itu bolehlah dia pergi."

MILT

Namun berkatalah saudaranya, juga ibunya, "Biarkan anak gadis itu tinggal bersama kami beberapa hari atau sepuluh hari lagi, sesudah itu ia boleh pergi."

Shellabear 2011

Akan tetapi, saudara laki-laki Ribka serta ibunya berkata, "Biarkanlah anak perempuan ini tinggal dengan kami sekurang-kurangnya sepuluh hari lagi, kemudian bolehlah ia pergi."

AVB

Akan tetapi, saudara lelaki Ribka serta ibunya berkata, “Biarkanlah anak perempuan ini tinggal dengan kami sekurang-kurangnya sepuluh hari lagi, kemudian bolehlah dia pergi.”


TB ITL ©

Tetapi saudara
<0251>
Ribka berkata
<0559>
, serta ibunya
<0517>
juga: "Biarkanlah anak gadis
<05291>
itu tinggal
<03427>
pada
<0854>
kami barang sepuluh
<06218>
hari
<03117>
lagi
<0176>
, kemudian
<0310>
bolehlah engkau pergi
<01980>
."
TL ITL ©

Maka kata
<0559>
saudaranya
<0251>
laki-laki dan ibunya
<0517>
: Biarlah anak perempuan
<05291>
ini tinggal
<03427>
lagi dengan
<0854>
kami barang sedikit hari
<03117>
, sekurang-kurangnya sepuluh
<06218>
hari, kemudian
<0310>
bolehlah tuan pergi
<01980>
.
AYT ITL
Namun, saudara laki-laki
<0251>
dan ibu
<0517>
Ribka berkata
<0559>
, “Biarlah Ribka tinggal
<03427>
dengan
<0854>
kami kira-kira 10
<06218>
hari
<03117>
lagi
<0176>
. Setelah
<0310>
itu, kamu boleh pergi
<01980>
.” [
<05291>
]
HEBREW
Klt
<01980>
rxa
<0310>
rwve
<06218>
wa
<0176>
Mymy
<03117>
wnta
<0854>
renh
<05291>
bst
<03427>
hmaw
<0517>
hyxa
<0251>
rmayw (24:55)
<0559>

TB+TSK (1974) ©

Tetapi saudara Ribka berkata, serta ibunya juga: "Biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang sepuluh hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi."


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=1&chapter=24&verse=55
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)