Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Kejadian 24:49

TB ©

Jadi sekarang, apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku; dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri."

AYT

Sekarang, jika engkau berkenan menunjukkan kemurahan hati dan kesetiaan kepada tuanku, katakanlah kepadaku; dan jika tidak, katakanlah juga supaya aku tahu, aku harus berpaling ke kanan atau ke kiri.”

TL ©

Maka sekarangpun jikalau kiranya tuan-tuan hendak berbuat kebajikan dan setia akan tuan hamba, katakanlah kepada hamba, dan jikalau kiranya tidak, maka katakanlah kepada hamba juga, supaya hamba balik ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri.

BIS ©

Sekarang, jika kalian bersedia memperlakukan tuan saya dengan baik dan memenuhi tanggung jawab kalian terhadapnya sebagai saudara, sudilah mengatakannya kepada saya, tetapi jika tidak, katakanlah juga, supaya saya tahu harus berbuat apa."

MILT

Maka sekarang, apabila kamu mau menunjukkan kebaikan dan kebenaran terhadap tuanku, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, agar aku dapat berpaling ke kanan atau ke kiri."

Shellabear 2011

Sekarang, seandainya kamu hendak menunjukkan kasih dan kesetiaan kepada tuanku, katakanlah kepadaku, tetapi seandainya tidak, katakanlah juga kepadaku, supaya aku tahu apakah aku harus berpaling ke kanan atau ke kiri."

AVB

Sekarang, seandainya kamu hendak menunjukkan kasih dan kesetiaan kepada tuanku, katakanlah kepadaku, tetapi seandainya tidak, katakanlah juga kepadaku, supaya aku tahu sama ada aku harus berpaling ke kanan atau ke kiri.”


TB ITL ©

Jadi sekarang
<06258>
, apabila
<0518>
kamu mau
<03426>
menunjukkan
<06213>
kasih
<02617>
dan setia
<0571>
kepada
<0854>
tuanku
<0113>
itu, beritahukanlah
<05046>
kepadaku; dan jika
<0518>
tidak
<03808>
, beritahukanlah
<05046>
juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling
<06437>
ke
<05921>
kanan
<03225>
atau
<0176>
ke
<05921>
kiri
<08040>
."
TL ITL ©

Maka sekarangpun
<06258>
jikalau
<0518>
kiranya tuan-tuan
<03426>
hendak berbuat
<06213>
kebajikan
<02617>
dan setia
<0571>
akan tuan
<0113>
hamba, katakanlah
<05046>
kepada hamba, dan jikalau
<0518>
kiranya tidak
<03808>
, maka katakanlah
<05046>
kepada hamba juga, supaya hamba balik
<06437>
ke sebelah kanan
<03225>
atau
<0176>
ke sebelah kiri
<08040>
.
AYT ITL
Sekarang
<06258>
, jika
<0518>
engkau berkenan
<03426>
menunjukkan
<06213>
kemurahan hati
<02617>
dan kesetiaan
<0571>
kepada
<0854>
tuanku
<0113>
, katakanlah
<05046>
kepadaku; dan jika
<0518>
tidak
<03808>
, katakanlah
<05046>
juga supaya aku tahu, aku harus berpaling
<06437>
ke
<05921>
kanan
<03225>
atau
<0176>
ke
<05921>
kiri
<08040>
.” [
<00>

<00>
]
HEBREW
lamv
<08040>
le
<05921>
wa
<0176>
Nymy
<03225>
le
<05921>
hnpaw
<06437>
yl
<0>
wdygh
<05046>
al
<03808>
Maw
<0518>
yl
<0>
wdygh
<05046>
ynda
<0113>
ta
<0854>
tmaw
<0571>
dox
<02617>
Myve
<06213>
Mksy
<03426>
Ma
<0518>
htew (24:49)
<06258>

TB+TSK (1974) ©

Jadi sekarang, apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku; dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri."


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=1&chapter=24&verse=49
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)