Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Kejadian 24:36

TB ©

Dan Sara, isteri tuanku itu, sesudah tua, telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu; kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya.

AYT

Sara, istri tuanku itu melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Dia telah memberikan segala sesuatu yang menjadi miliknya kepada anak itu.

TL ©

Maka Sarah, isteri tuan hamba, telah beranak laki-laki seorang dengan tuan hamba pada hari tuanya, dan diberinyalah akan anaknya itu segala sesuatu yang ada padanya.

BIS ©

Pada usia yang lanjut, Sara, istri tuan saya itu telah melahirkan anak laki-laki, dan tuan saya telah mewariskan segala harta bendanya kepada anaknya itu.

MILT

Dan Sara, istri tuanku itu, telah melahirkan seorang anak laki-laki bagi tuanku setelah dia menjadi tua. Dan dia telah memberikan kepadanya segala sesuatu miliknya.

Shellabear 2011

Sarah, istri tuanku, melahirkan seorang anak laki-laki pada masa tuanya bagi tuanku. Kepada anaknya itu tuanku memberikan segala sesuatu yang dimilikinya.

AVB

Sarah, isteri tuanku, melahirkan seorang anak lelaki pada masa tuanya bagi tuanku. Kepada anaknya itu tuanku memberikan segala sesuatu yang dimilikinya.


TB ITL ©

Dan Sara
<08283>
, isteri
<0802>
tuanku
<0113>
itu, sesudah
<0310>
tua
<02209>
, telah melahirkan
<03205>
anak laki-laki
<01121>
bagi tuanku
<0113>
itu; kepada anaknya itu telah diberikan
<05414>
tuanku segala
<03605>
harta miliknya. [
<0834>
]
TL ITL ©

Maka Sarah
<08283>
, isteri
<0802>
tuan
<0113>
hamba, telah beranak
<03205>
laki-laki
<01121>
seorang dengan tuan
<0113>
hamba pada hari tuanya
<02209>
, dan diberinyalah
<05414>
akan anaknya itu segala sesuatu
<03605>
yang
<0834>
ada padanya
<00>
.
AYT ITL
Sara
<08283>
, istri
<0802>
tuanku
<0113>
itu melahirkan
<03205>
seorang anak laki-laki
<01121>
baginya pada
<0310>
masa tuanya
<02209>
. Dia telah memberikan
<05414>
segala sesuatu
<03605>
yang
<0834>
menjadi miliknya kepada anak itu. [
<0113>

<00>

<0853>

<00>
]
HEBREW
wl
<0>
rsa
<0834>
lk
<03605>
ta
<0853>
wl
<0>
Ntyw
<05414>
htnqz
<02209>
yrxa
<0310>
yndal
<0113>
Nb
<01121>
ynda
<0113>
tsa
<0802>
hrv
<08283>
dltw (24:36)
<03205>

TB+TSK (1974) ©

Dan Sara, isteri tuanku itu, sesudah tua, telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu; kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=1&chapter=24&verse=36
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)