Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Kejadian 22:23

TB ©

Dan Betuel memperanakkan Ribka. Kedelapan orang inilah dilahirkan Milka bagi Nahor, saudara Abraham itu.

AYT

Betuel adalah ayah dari Ribka. Milka melahirkan delapan anak bagi Nahor, saudara laki-laki Abraham.

TL ©

Maka Betuil telah beranak Ribkah; maka delapan orang ini diperanakkan Milka bagi Nahor, saudara Ibrahim itu.

BIS ©

yang kemudian menjadi ayah Ribka. Itulah kedelapan anak yang dilahirkan Milka bagi Nahor, saudara Abraham.

MILT

Dan Betuel memperanakkan Ribka." Inilah kedelapan anak yang telah Milka lahirkan bagi Nahor, saudara Abraham.

Shellabear 2011

Betuel mempunyai anak, yaitu Ribka. Kedelapan orang ini dilahirkan Milka bagi Nahor, saudara Ibrahim.

AVB

Betuel mempunyai anak, iaitu Ribka. Kelapan-lapan orang ini dilahirkan Milka bagi Nahor, saudara Abraham.


TB ITL ©

Dan Betuel
<01328>
memperanakkan
<03205>
Ribka
<07259>
. Kedelapan
<08083>
orang inilah
<0428>
dilahirkan
<03205>
Milka
<04435>
bagi Nahor
<05152>
, saudara
<0251>
Abraham
<085>
itu.
TL ITL ©

Maka Betuil
<01328>
telah beranak
<03205>
Ribkah
<07259>
; maka delapan
<08083>
orang ini
<0428>
diperanakkan
<03205>
Milka
<04435>
bagi Nahor
<05152>
, saudara
<0251>
Ibrahim
<085>
itu.
AYT ITL
Betuel
<01328>
adalah ayah
<03205>
dari Ribka
<07259>
. Milka
<04435>
melahirkan
<03205>
delapan
<08083>
anak bagi Nahor
<05152>
, saudara
<0251>
laki-laki Abraham
<085>
. [
<0853>

<0428>
]
HEBREW
Mhrba
<085>
yxa
<0251>
rwxnl
<05152>
hklm
<04435>
hdly
<03205>
hla
<0428>
hnms
<08083>
hqbr
<07259>
ta
<0853>
dly
<03205>
lawtbw (22:23)
<01328>

TB+TSK (1974) ©

Dan Betuel memperanakkan Ribka. Kedelapan orang inilah dilahirkan Milka bagi Nahor, saudara Abraham itu.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=1&chapter=22&verse=23
Copyright © 2005-2020 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)