Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Kejadian 21:23

TB ©

Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku, atau kepada anak-anakku, atau kepada cucu cicitku; sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu, demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kautinggali sebagai orang asing."

AYT

Jadi, bersumpahlah kepadaku di sini, di hadapan Allah, bahwa kamu tidak akan berlaku curang terhadap aku, kepada anak-anakku, atau kepada cucu cicitku. Akan tetapi, seperti kebaikan yang telah kutunjukkan kepadamu, tunjukkanlah kebaikanmu kepadaku dan kepada negeri yang kamu tumpangi ini.”

TL ©

Sebab itu sekarangpun hendaklah engkau bersumpah kepadaku demi Allah, bahwa jangan engkau akan bermusuh dengan aku atau dengan anak cucu cicitku, melainkan hendaklah engkau berbuat akan daku dan akan tanah, tempat engkau menumpang dalamnya itu, sekadar kebajikan yang telah kubuat kepadamu.

BIS ©

Sebab itu, bersumpahlah di sini di hadapan Allah, bahwa engkau tidak akan berbuat curang terhadap aku, maupun terhadap anak-anakku, atau keturunanku. Seperti aku telah berbaik hati kepadamu, berbuatlah begitu juga kepadaku dan kepada negeri yang kaudiami ini."

TSI

Oleh karena itu, mari kita membuat perjanjian di hadapan Allah, bahwa engkau dan semua keturunanmu akan selalu bertindak jujur kepada saya dan seluruh keturunan saya nanti. Sebagaimana saya sudah berbuat baik kepada Tuan, hendaklah Tuan juga berjanji untuk berbuat baik kepada saya dan semua orang di negeri yang Tuan diami ini.”

MILT

Dan sekarang, bersumpahlah kepadaku demi Allah Elohim 0430 di sini, bahwa engkau tidak akan berdusta kepadaku, dan kepada anak-anakku, dan kepada cucu cicitku; sesuai dengan kebajikan yang telah aku perbuat kepadamu, harus engkau perbuat kepadaku dan kepada negeri yang di dalamnya engkau tumpangi."

Shellabear 2011

Sekarang, bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah bahwa engkau tidak akan bertindak curang terhadapku, terhadap anak-anakku, atau terhadap cucu-cicitku. Sebagaimana aku telah memperlakukan engkau dengan baik, berlaku jugalah demikian terhadap aku dan terhadap negeri ini, tempat engkau tinggal sebagai pendatang."

AVB

Sekarang, bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah bahawa kamu tidak akan bertindak curang terhadapku, terhadap anak-anakku, atau terhadap cucu-cicitku. Sebagaimana aku telah melayan kamu dengan baik, berlaku jugalah demikian terhadap aku dan terhadap negeri ini, tempat kamu tinggal sebagai pendatang.”


TB ITL ©

Oleh sebab itu
<06258>
, bersumpahlah
<07650>
kepadaku di sini
<02008>
demi Allah
<0430>
, bahwa engkau tidak
<0518>
akan berlaku curang
<08266>
kepadaku, atau kepada anak-anakku
<05209>
, atau kepada cucu cicitku
<05220>
; sesuai dengan persahabatan
<02617>
yang
<0834>
kulakukan
<06213>
kepadamu
<05973>
, demikianlah harus engkau berlaku
<06213>
kepadaku
<05978>
dan kepada
<05973>
negeri
<0776>
yang
<0834>
kautinggali
<01481>
sebagai orang asing."
TL ITL ©

Sebab itu sekarangpun
<06258>
hendaklah engkau bersumpah
<07650>
kepadaku demi Allah
<0430>
, bahwa jangan
<0518>
engkau akan bermusuh
<08266>
dengan aku atau dengan anak
<05209>
cucu cicitku
<05220>
, melainkan hendaklah engkau berbuat
<06213>
akan daku
<05978>
dan akan tanah
<0776>
, tempat engkau menumpang
<01481>
dalamnya itu, sekadar kebajikan
<02617>
yang telah
<0834>
kubuat
<06213>
kepadamu
<05973>
.
AYT ITL
Jadi
<06258>
, bersumpahlah
<07650>
kepadaku
<00>
di sini
<02008>
, di hadapan Allah
<0430>
, bahwa kamu tidak
<0518>
akan berlaku curang
<08266>
terhadap aku, kepada anak-anakku, atau kepada cucu
<05209>
cicitku
<05220>
. Akan tetapi, seperti kebaikan
<02617>
yang
<0834>
telah
<06213>
kutunjukkan kepadamu
<05973>
, tunjukkanlah
<06213>
kebaikanmu kepadaku
<05978>
dan kepada
<05973>
negeri
<0776>
yang
<0834>
kamu
<01481>
tumpangi ini.” [
<00>

<00>
]
AVB ITL
Sekarang
<06258>
, bersumpahlah
<07650>
kepadaku di sini
<02008>
demi Allah
<0430>
bahawa kamu tidak
<0518>
akan bertindak curang
<08266>
terhadapku, terhadap anak-anakku
<05209>
, atau terhadap cucu-cicitku
<05220>
. Sebagaimana aku telah melayan
<06213>
kamu dengan
<05973>
baik
<02617>
, berlaku
<06213>
jugalah demikian terhadap aku
<05978>
dan terhadap
<05973>
negeri
<0776>
ini, tempat kamu tinggal sebagai pendatang
<01481>
.” [
<00>

<00>

<0834>

<0834>

<00>
]
HEBREW
hb
<0>
htrg
<01481>
rsa
<0834>
Urah
<0776>
Mew
<05973>
ydme
<05978>
hvet
<06213>
Kme
<05973>
ytyve
<06213>
rsa
<0834>
doxk
<02617>
ydknlw
<05220>
ynynlw
<05209>
yl
<0>
rqst
<08266>
Ma
<0518>
hnh
<02008>
Myhlab
<0430>
yl
<0>
hebsh
<07650>
htew (21:23)
<06258>

TB+TSK (1974) ©

Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku, atau kepada anak-anakku, atau kepada cucu cicitku; sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu, demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kautinggali sebagai orang asing."


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=1&chapter=21&verse=23
Copyright © 2005-2024 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)