Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Kejadian 20:1

TB ©

Lalu Abraham berangkat dari situ ke Tanah Negeb dan ia menetap antara Kadesh dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing.

AYT

Dari tempat itu, Abraham berjalan menuju ke selatan dan tinggal di antara Kadesh dan Syur. Kemudian, dia tinggal sementara di Gerar.

TL ©

Sebermula, maka Ibrahimpun berangkatlah dari sana, lalu berjalan ke sebelah selatan, maka diamlah ia di antara negeri Kades dengan negeri Syur, serta menumpanglah ia seperti seorang dagang di negeri Gerar.

BIS ©

Abraham pindah dari Mamre ke bagian selatan tanah Kanaan, dan menetap di antara Kades dan Syur. Beberapa waktu kemudian, ketika ia tinggal di Gerar,

MILT

Dan berangkatlah Abraham dari sana menuju tanah sebelah selatan dan menetap di antara Kadesh dan Shur. Dan dia menumpang di Gerar.

Shellabear 2011

Kemudian Ibrahim berangkat dari sana ke Tanah Negeb lalu tinggal di antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai pendatang.

AVB

Kemudian Abraham berangkat dari sana ke Tanah Negeb lalu menetap di antara Kadesh dengan Syur. Dia tinggal di Gerar sebagai pendatang.


TB ITL ©

Lalu Abraham
<085>
berangkat
<05265>
dari situ
<08033>
ke Tanah
<0776>
Negeb
<05045>
dan ia menetap
<03427>
antara
<0996>
Kadesh
<06946>
dan
<0996>
Syur
<07793>
. Ia tinggal
<01481>
di Gerar
<01642>
sebagai orang asing.
TL ITL ©

Sebermula, maka Ibrahimpun
<085>
berangkatlah
<05265>
dari sana
<08033>
, lalu berjalan ke sebelah selatan
<05045>
, maka diamlah
<03427>
ia di antara
<0996>
negeri Kades
<06946>
dengan
<0996>
negeri Syur
<07793>
, serta menumpanglah
<01481>
ia seperti seorang dagang di negeri Gerar
<01642>
.
AYT ITL
Dari tempat
<08033>
itu, Abraham
<085>
berjalan menuju
<05265>
ke selatan
<05045>
dan tinggal
<03427>
di antara
<0996>
Kadesh
<06946>
dan
<0996>
Syur
<07793>
. Kemudian, dia tinggal sementara
<01481>
di Gerar
<01642>
. [
<0776>
]
HEBREW
rrgb
<01642>
rgyw
<01481>
rws
<07793>
Nybw
<0996>
sdq
<06946>
Nyb
<0996>
bsyw
<03427>
bgnh
<05045>
hura
<0776>
Mhrba
<085>
Msm
<08033>
eoyw (20:1)
<05265>

TB+TSK (1974) ©

Lalu Abraham berangkat dari situ ke Tanah Negeb dan ia menetap antara Kadesh dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=1&chapter=20&verse=1
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)