Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Kejadian 18:32

TB ©

Katanya: "Janganlah kiranya Tuhan murka, kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya sepuluh didapati di sana?" Firman-Nya: "Aku tidak akan memusnahkannya karena yang sepuluh itu."

AYT

Akhirnya Abraham berkata, “Kiranya Tuhan jangan murka terhadapku, maka aku akan berbicara sekali lagi. Seandainya hanya ada sepuluh orang benar yang didapati di sana?” Jawab-Nya, “Aku tidak akan membinasakannya demi sepuluh orang itu.”

TL ©

Dan lagi pula sembah Ibrahim: Jangan apalah Tuhan murka akan sembah hamba lagi sekali ini sahaja: Barangkali di sana sepuluh orang yang benar. Maka firman Tuhan: Karena sebab sepuluh orang itulah maka tiada Aku akan membinasakan dia.

BIS ©

Akhirnya Abraham berkata, "Janganlah marah, Tuhan, saya hanya akan berbicara sekali lagi. Bagaimana jika hanya terdapat sepuluh orang saja?" TUHAN berkata, "Jika ada sepuluh orang yang tidak bersalah, Aku tidak akan membinasakan kota itu."

MILT

Dan dia berkata, "Aku mohon biarlah Tuhan Tuhan 0136 tidak menjadi murka kalau aku berkata sekali ini saja, seandainya di sana didapati sepuluh orang benar?" Dan Dia menjawab, "Aku tidak akan membinasakannya oleh karena kesepuluh orang benar itu."

Shellabear 2011

Kata Ibrahim, "Janganlah kiranya TUHAN murka jika aku berbicara sekali ini saja lagi. Kalau didapati di sana sepuluh orang?" Firman-Nya, "Karena kesepuluh orang itu Aku tidak akan memusnahkannya."

AVB

Kata Abraham, “Semoga TUHAN tidak murka jika aku berbicara sekali ini sahaja lagi. Kalau didapati di sana sepuluh orang?” Firman-Nya, “Kerana kesepuluh orang itu Aku tidak akan memusnahkannya.”


TB ITL ©

Katanya
<0559>
: "Janganlah
<0408>
kiranya
<04994>
Tuhan
<0136>
murka
<02734>
, kalau aku berkata
<01696>
lagi sekali
<06471>
ini saja
<0389>
. Sekiranya
<0194>
sepuluh
<06235>
didapati
<04672>
di sana
<08033>
?" Firman-Nya
<0559>
: "Aku tidak
<03808>
akan memusnahkannya
<07843>
karena
<05668>
yang sepuluh
<06235>
itu."
TL ITL ©

Dan lagi pula sembah
<0559>
Ibrahim: Jangan
<0408>
apalah Tuhan
<0136>
murka
<02734>
akan sembah
<01696>
hamba lagi sekali
<06471>
ini sahaja: Barangkali
<0194>
di sana
<08033>
sepuluh
<06235>
orang yang benar. Maka firman
<0559>
Tuhan: Karena sebab
<05668>
sepuluh
<06235>
orang itulah maka tiada
<03808>
Aku akan membinasakan
<07843>
dia.
HEBREW
hrveh
<06235>
rwbeb
<05668>
tyxsa
<07843>
al
<03808>
rmayw
<0559>
hrve
<06235>
Ms
<08033>
Nwaumy
<04672>
ylwa
<0194>
Meph
<06471>
Ka
<0389>
hrbdaw
<01696>
yndal
<0136>
rxy
<02734>
an
<04994>
la
<0408>
rmayw (18:32)
<0559>

TB+TSK (1974) ©

Katanya: "Janganlah kiranya Tuhan murka, kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya sepuluh didapati di sana?" Firman-Nya: "Aku tidak akan memusnahkannya karena yang sepuluh itu."


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=1&chapter=18&verse=32
Copyright © 2005-2020 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)