Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Kejadian 16:8

TB ©

Katanya: "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan ke manakah pergimu?" Jawabnya: "Aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku."

AYT

Kata Malaikat itu, “Hagar, hamba Sarai, dari manakah kamu dan ke mana kamu akan pergi?” Jawab Hagar, “Aku melarikan diri dari Sarai, nyonyaku.”

TL ©

Maka katanya: Hai Hagar, sahaya Sarai! engkau dari mana dan hendak ke mana? Maka sahutnya: Aku telah lari dari pada Sarai encikku.

BIS ©

Kata malaikat itu, "Hagar, hamba Sarai, engkau dari mana dan mau ke mana?" Jawab Hagar, "Saya lari dari Sarai nyonya saya."

TSI

TUHAN berbicara melalui malaikat itu kepadanya, “Hagar, budak milik Sarai, kamu datang dari mana dan hendak pergi ke mana?” Jawab Hagar, “Saya melarikan diri dari majikan saya, Sarai.”

MILT

Dan Dia bertanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah engkau datang dan ke manakah engkau akan pergi?" Dan dia menjawab, "Aku melarikan diri dari hadapan Sarai, nyonyaku."

Shellabear 2011

Sabdanya, "Hai Hajar, hamba Sarai, dari manakah engkau dan hendak ke mana?" Jawab perempuan itu, "Aku melarikan diri dari Sarai, nyonyaku."

AVB

Sabdanya, “Wahai Hagar, hamba Sarai, dari manakah kamu dan hendak ke mana?” Jawab perempuan itu, “Aku melarikan diri daripada Sarai, cik puanku.”


TB ITL ©

Katanya
<0559>
: "Hagar
<01904>
, hamba
<08198>
Sarai
<08297>
, dari manakah
<0335>
datangmu
<0935>
dan ke manakah
<0575>
pergimu
<01980>
?" Jawabnya
<0559>
: "Aku
<0595>
lari
<01272>
meninggalkan
<06440>
Sarai
<08297>
, nyonyaku
<01404>
." [
<02088>
]
TL ITL ©

Maka katanya
<0559>
: Hai Hagar
<01904>
, sahaya
<08198>
Sarai
<08297>
! engkau dari mana
<0335>
dan hendak ke mana
<0575>
? Maka sahutnya
<0559>
: Aku
<0595>
telah lari
<01272>
dari pada
<06440>
Sarai
<08297>
encikku
<01404>
.
AYT ITL
Kata
<0559>
Malaikat itu, “Hagar
<01904>
, hamba
<08198>
Sarai
<08297>
, dari manakah
<0335>
kamu dan ke mana
<0575>
kamu akan pergi
<01980>
?” Jawab
<0559>
Hagar, “Aku
<0595>
melarikan diri
<01272>
dari
<06440>
Sarai
<08297>
, nyonyaku
<01404>
.” [
<02088>

<0935>
]
AVB ITL
Sabdanya
<0559>
, “Wahai Hagar
<01904>
, hamba
<08198>
Sarai
<08297>
, dari manakah
<0335>
kamu dan hendak ke mana
<0575>
?” Jawab
<01980>
perempuan itu, “Aku
<0595>
melarikan
<01272>
diri daripada
<06440>
Sarai
<08297>
, cik puanku
<01404>
.” [
<02088>

<0935>

<0559>
]
HEBREW
txrb
<01272>
ykna
<0595>
ytrbg
<01404>
yrv
<08297>
ynpm
<06440>
rmatw
<0559>
yklt
<01980>
hnaw
<0575>
tab
<0935>
hzm
<02088>
ya
<0335>
yrv
<08297>
txps
<08198>
rgh
<01904>
rmayw (16:8)
<0559>

TB+TSK (1974) ©

Katanya: "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan ke manakah pergimu?" Jawabnya: "Aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku."


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=1&chapter=16&verse=8
Copyright © 2005-2022 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)