Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Kejadian 16:3

TB ©

Jadi Sarai, isteri Abram itu, mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, --yakni ketika Abram telah sepuluh tahun tinggal di tanah Kanaan--,lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi isterinya.

AYT

Jadi, setelah sepuluh tahun lamanya Abram tinggal di tanah Kanaan, Sarai, istri Abram mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, dan memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya.

TL ©

Maka setelah sepuluh tahun lamanya Abram telah mendiami negeri Kanaan itu, diambil oleh Sarai isteri Abram, akan Hagar, sahaya Mesir itu, diberikannya kepada Abram, suaminya, akan gundiknya.

BIS ©

Demikianlah Sarai memberikan Hagar kepada Abram untuk dijadikan selir. Pada waktu itu Abram sudah sepuluh tahun di Kanaan.

MILT

Lalu Sarai, istri Abram mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, dan memberikannya kepada Abram, suaminya, sebagai istri baginya pada akhir tahun kesepuluh sejak Abram tinggal di tanah Kanaan.

Shellabear 2011

Lalu Sarai istri Abram membawa Hajar, hambanya yang orang Mesir itu, dan memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Pada waktu itu sudah sepuluh tahun lamanya Abram tinggal di Tanah Kanaan.

AVB

Lalu Sarai isteri Abram membawa Hagar, warga Mesir yang menjadi hambanya itu, dan memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi isterinya. Pada waktu itu sudah sepuluh tahun lamanya Abram tinggal di Tanah Kanaan.


TB ITL ©

Jadi Sarai
<08297>
, isteri
<0802>
Abram
<087>
itu, mengambil
<03947>
Hagar
<01904>
, hambanya
<08198>
, orang Mesir
<04713>
itu, -- yakni ketika Abram
<087>
telah
<07093>
sepuluh
<06235>
tahun
<08141>
tinggal
<03427>
di tanah
<0776>
Kanaan
<03667>
--, lalu memberikannya
<05414>
kepada Abram
<087>
, suaminya
<0582>
, untuk menjadi isterinya
<0802>
.
TL ITL ©

Maka setelah
<07093>
sepuluh
<06235>
tahun
<08141>
lamanya Abram
<087>
telah mendiami
<03427>
negeri
<0776>
Kanaan
<03667>
itu, diambil
<03947>
oleh Sarai
<08297>
isteri
<0802>
Abram
<087>
, akan Hagar
<01904>
, sahaya
<08198>
Mesir
<04713>
itu, diberikannya
<05414>
kepada Abram
<087>
, suaminya
<0582>
, akan gundiknya
<0802>
.
AYT ITL
Jadi, setelah
<07093>
sepuluh
<06235>
tahun
<08141>
lamanya Abram
<087>
tinggal
<03427>
di tanah
<0776>
Kanaan
<03667>
, Sarai
<08297>
, istri
<0802>
Abram
<087>
mengambil
<03947>
Hagar
<01904>
, hambanya
<08198>
, orang Mesir
<04713>
itu, dan memberikannya
<05414>
kepada
<0853>
Abram
<087>
, suaminya
<0582>
, untuk menjadi
<00>
istrinya
<0802>
. [
<0853>
]
HEBREW
hsal
<0802>
wl
<0>
hsya
<0582>
Mrbal
<087>
hta
<0853>
Nttw
<05414>
Nenk
<03667>
Urab
<0776>
Mrba
<087>
tbsl
<03427>
Myns
<08141>
rve
<06235>
Uqm
<07093>
htxps
<08198>
tyrumh
<04713>
rgh
<01904>
ta
<0853>
Mrba
<087>
tsa
<0802>
yrv
<08297>
xqtw (16:3)
<03947>

TB+TSK (1974) ©

Jadi Sarai, isteri Abram itu, mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, --yakni ketika Abram telah sepuluh tahun tinggal di tanah Kanaan--,lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi isterinya.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=1&chapter=16&verse=3
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)