Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Kejadian 15:2

TB ©

Abram menjawab: "Ya Tuhan ALLAH, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu."

AYT

Lalu, Abram berkata, “Ya, Tuhan ALLAH, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku sebab aku tidak punya anak dan ahli waris rumahku adalah Eliezer, orang Damsyik itu?”

TL ©

Maka sembah Abram: Ya Allah, Tuhan, apakah yang hendak Tuhan mengaruniakan kepada sahaya, sedang sahaya pulang kelak dengan tiada beranak, maka Eliezar, orang Damsyik inilah pemerintah rumah sahaya.

BIS ©

Tetapi Abram berkata, "TUHAN Yang Mahatinggi, TUHAN tidak memberikan anak kepada saya. Orang yang akan mewarisi harta saya hanyalah Eliezer, hamba saya dari Damsyik. Jadi apa gunanya TUHAN memberi upah kepada saya?"

MILT

Dan Abram berkata, "Ya, Tuhan Tuhan 0136 ALLAH YAHWEH 03069, apa yang akan Engkau berikan kepadaku, sedangkan aku tidak mempunyai anak? Dan ahli waris di rumahku ialah Eliezer, orang Damshik."

Shellabear 2011

Jawab Abram, "Ya ALLAH, ya Rabbi, apakah yang hendak Engkau karuniakan kepadaku? Sampai sekarang aku tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu."

AVB

Jawab Abram, “Ya Tuhan ALLAH, apakah yang hendak Engkau kurniakan kepadaku? Sampai sekarang aku tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu.”


TB ITL ©

Abram
<087>
menjawab
<0559>
: "Ya Tuhan
<0136>
ALLAH
<03069>
, apakah yang
<04100>
akan Engkau berikan
<05414>
kepadaku, karena aku
<0595>
akan meninggal
<01980>
dengan tidak mempunyai anak
<06185>
, dan yang akan mewarisi
<04943>

<01121>
rumahku
<01004>
ialah
<01931>
Eliezer
<0461>
, orang Damsyik
<01834>
itu."
TL ITL ©

Maka sembah
<0559>
Abram
<087>
: Ya Allah
<0136>
, Tuhan
<03069>
, apakah
<04100>
yang hendak Tuhan mengaruniakan
<05414>
kepada sahaya
<0595>
, sedang sahaya pulang
<01980>
kelak dengan tiada
<06185>
beranak
<01121>
, maka Eliezar
<0461>
, orang Damsyik
<01834>
inilah pemerintah
<04943>
rumah
<01004>
sahaya.
AYT ITL
Lalu, Abram
<087>
berkata
<0559>
, “Ya, Tuhan
<0136>
ALLAH
<03069>
, apakah
<04100>
yang akan Engkau berikan
<05414>
kepadaku sebab aku
<0595>
tidak punya anak
<06185>
dan ahli waris
<01121>

<04943>
rumahku
<01004>
adalah Eliezer
<0461>
, orang Damsyik
<01834>
itu?” [
<00>

<01980>

<01931>
]
HEBREW
rzeyla
<0461>
qvmd
<01834>
awh
<01931>
ytyb
<01004>
qsm
<04943>
Nbw
<01121>
yryre
<06185>
Klwh
<01980>
yknaw
<0595>
yl
<0>
Ntt
<05414>
hm
<04100>
hwhy
<03069>
ynda
<0136>
Mrba
<087>
rmayw (15:2)
<0559>

TB+TSK (1974) ©

Abram menjawab: "Ya Tuhan ALLAH, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu."


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=1&chapter=15&verse=2
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)