Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 74 ayat untuk terbakar AND book:24 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Yer 52:13

Ia membakar d  rumah e  TUHAN, rumah raja dan segala rumah f  di Yerusalem; segala rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api.

(0.94)Yer 39:8

Orang-orang Kasdim membakar p  istana raja dan perumahan rakyat dengan api, lalu mereka merobohkan tembok-tembok q  Yerusalem.

(0.94)Yer 7:21

Beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: "Tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu o  dan nikmatilah p  dagingnya!

(0.94)Yer 33:18

Dan keturunan imam-imam z  orang Lewi 1  a  tidak akan terputus mempersembahkan korban bakaran di hadapan-Ku dan membakar korban sajian dan mengorbankan korban sembelihan b  sepanjang masa."

(0.92)Yer 32:29

Orang-orang Kasdim yang memerangi kota ini akan datang membakarnya dan menghanguskannya m  serta dengan rumah-rumah n  yang di atas sotohnya orang membakar korban kepada Baal dan mempersembahkan korban curahan o  kepada allah lain p  untuk menimbulkan sakit hati-Ku.

(0.92)Yer 2:15

Terhadapnya singa-singa p  muda mengaum, menyaringkan suaranya; negerinya dibuat orang menjadi tandus, q  kota-kotanya terbakar, r  tidak lagi berpenduduk. s 

(0.91)Yer 36:25

Elnatan, Delaya b  dan Gemarya c  memang mendesak kepada raja, supaya jangan membakar gulungan itu, tetapi raja tidak mendengarkan mereka.

(0.91)Yer 48:35

Firman TUHAN: Aku akan menghentikan orang di Moab mempersembahkan korban bakaran di bukit pengorbanan c  dan mempersembahkan korban ukupan d  kepada allahnya.

(0.91)Yer 36:27

Sesudah raja membakar gulungan berisi perkataan-perkataan yang dituliskan oleh Barukh langsung dari mulut f  Yeremia itu, maka datanglah firman TUHAN kepada Yeremia, bunyinya:

(0.91)Yer 7:9

Masakan kamu mencuri, c  membunuh, d  berzinah e  dan bersumpah palsu, f  membakar korban kepada Baal g  h  dan mengikuti allah i  lain yang tidak kamu kenal,

(0.89)Yer 19:5

Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak z  mereka sebagai korban bakaran kepada Baal, suatu hal yang tidak pernah Kuperintahkan atau Kukatakan dan yang tidak pernah timbul dalam hati-Ku. a 

(0.89)Yer 7:22

Sungguh, pada waktu Aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir Aku tidak mengatakan atau memerintahkan q  kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan; r 

(0.89)Yer 44:5

Tetapi mereka tidak mau mendengarkan 1  m  n  dan tidak mau memperhatikan supaya berbalik dari kejahatan o  mereka dan tidak membakar korban p  lagi kepada allah lain. q 

(0.88)Yer 36:28

"Ambil pulalah gulungan g  lain, tuliskanlah di dalamnya segala perkataan yang semula ada di dalam gulungan yang pertama yang dibakar oleh Yoyakim, raja Yehuda.

(0.88)Yer 44:18

Tetapi sejak kami berhenti membakar korban 1  dan mempersembahkan korban curahan i  kepada ratu sorga, maka kami kekurangan segala-galanya dan kami dihabiskan oleh pedang dan kelaparan. j  k "

(0.87)Yer 11:13

Sebab seperti banyaknya kotamu d  demikian banyaknya para allahmu, e  hai Yehuda, dan seperti banyaknya jalan di Yerusalem demikian banyaknya mezbah yang kamu dirikan untuk membakar korban f  kepada Baal. g 

(0.87)Yer 6:20

Apakah gunanya bagi-Ku kamu bawa kemenyan dari Syeba m  dan tebu n  yang baik dari negeri yang jauh? Aku tidak berkenan o  kepada korban-korban bakaranmu dan korban-korban sembelihanmu p  tidak menyenangkan hati-Ku. q 

(0.87)Yer 7:31

Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet s  di Lembah Ben-Hinom 1  t  untuk membakar anak-anaknya lelaki dan perempuan, u  suatu hal yang tidak pernah Kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul dalam hati-Ku. v 

(0.87)Yer 1:16

Maka Aku akan menjatuhkan hukuman-Ku b  atas mereka, karena segala kejahatan c  mereka, sebab mereka telah meninggalkan Aku, d  dengan membakar korban kepada allah lain e  dan sujud menyembah f  kepada buatan g  tangannya sendiri.

(0.87)Yer 44:3

Itu disebabkan oleh kejahatan e  yang telah mereka lakukan untuk menimbulkan sakit hati-Ku, f  yakni mereka pergi membakar korban g  dan beribadah kepada allah lain h  yang tidak dikenal oleh mereka sendiri, oleh kamu atau oleh nenek moyangmu. i 
TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA