Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 40 ayat untuk telah AND book:33 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Mi 6:3

"Umat-Ku, apakah yang telah Kulakukan kepadamu 1 ? Dengan apakah engkau r  telah Kulelahkan? s  Jawablah Aku!

(0.99)Mi 6:4

Sebab Aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir t  dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan u  dan telah mengutus Musa v  dan Harun w  dan Miryam x  sebagai penganjurmu.

(0.98)Mi 4:6

Pada hari itu, demikianlah firman TUHAN, Aku akan mengumpulkan mereka yang pincang, p  dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar q  dan mereka yang telah Kucelakakan. r 

(0.98)Mi 7:20

Kiranya Engkau menunjukkan setia-Mu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham e  seperti yang telah Kaujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang f  kami sejak zaman purbakala! g 

(0.98)Mi 7:9

Aku akan memikul kemarahan x  TUHAN, sebab aku telah berdosa kepada-Nya, sampai Ia memperjuangkan perkaraku y  dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang, z  sehingga aku mengalami keadilan-Nya. a 

(0.97)Mi 6:5

Umat-Ku, baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak, y  raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor dan apa yang telah terjadi dari Sitim z  sampai ke Gilgal, a  supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan b  keadilan dari TUHAN."

(0.43)Mi 4:11

Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau, dengan berkata: "Biarlah dia dicemarkan, biarlah mata kita puas c  memandangi Sion!"

(0.43)Mi 6:16

Engkau telah berpaut kepada ketetapan-ketetapan Omri x  dan kepada segala perbuatan keluarga Ahab, y  dan engkau telah bertindak menurut rancangan z  mereka, sehingga Aku membuat engkau menjadi ketandusan a  dan pendudukmu menjadi sasaran suitan; demikianlah kamu akan menanggung pencelaan b  dari pihak bangsa-bangsa."

(0.43)Mi 1:9

sebab lukanya b  tidak dapat sembuh, c  sudah menjalar ke Yehuda 1 , d  sudah sampai ke pintu gerbang e  bangsaku, ke Yerusalem!

(0.43)Mi 2:9

Para isteri di antara umat-Ku kamu halau dari rumah i  kesayangannya, dari bayi-bayinya kamu mengambil untuk selama-lamanya, semarak yang telah Kuberikan kepada mereka.

(0.43)Mi 6:8

"Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut TUHAN dari padamu 1 : selain berlaku adil, i  mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati j  di hadapan Allahmu? k "

(0.43)Mi 2:4

Pada hari itu orang akan melontarkan sindiran tentang kamu dan akan memperdengarkan suatu ratapan dan akan berkata: "Kita telah dihancurluluhkan! a  Bagian warisan bangsaku telah diukur b  dengan tali, dan tidak ada orang yang mengembalikannya, ladang-ladang kita dibagikan kepada orang-orang yang menawan kita."

(0.43)Mi 5:1

(4-14) Sekarang, engkau harus mendirikan tembok bagimu; pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita; dengan tongkat mereka memukul pipi h  orang yang memerintah Israel.

(0.43)Mi 5:3

(5-2) Sebab itu ia akan membiarkan n  mereka 1  sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan; lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel.

(0.43)Mi 7:4

Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri, l  yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri; m  hari bagi pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu, telah datang, sekarang akan mulai kegemparan n  di antara mereka!

(0.43)Mi 7:1

Celaka aku 1 ! Sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau, seperti pada pemetikan susulan buah anggur: tidak ada buah anggur untuk dimakan, atau buah ara c  yang kusukai.

(0.11)Mi 1:12

Dengan bimbang penduduk Marot berharap akan kebaikan. g  Sebab malapetaka h  turun dari pada TUHAN sampai ke pintu gerbang Yerusalem.

(0.11)Mi 6:13

Maka Akupun mulai memukul s  engkau, menanduskan engkau oleh karena dosamu.

(0.11)Mi 1:1

Firman TUHAN yang datang kepada Mikha 3 , orang Moresyet, a  pada zaman Yotam, b  Ahas c  dan Hizkia, d  raja-raja Yehuda, e  yakni berkenaan dengan yang dilihatnya f  tentang Samaria dan Yerusalem 4 .

(0.11)Mi 2:13

Penerobos akan maju di depan q  mereka; mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu r  gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka, TUHAN sendiri di kepala barisan mereka!
TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA