Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 307 ayat untuk padamu AND book:27 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Dan 8:1

Pada tahun yang ketiga 1  pemerintahan raja Belsyazar, u  nampaklah kepadaku, Daniel, suatu penglihatan v  sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu.

(1.00)Dan 9:9

Pada Tuhan, Allah kami, ada kesayangan dan keampunan, o  walaupun kami telah memberontak terhadap Dia, p 

(1.00)Dan 2:26

Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Beltsazar: c  "Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga?"

(1.00)Dan 10:2

Pada waktu itu aku, Daniel, berkabung s  tiga minggu penuh:

(1.00)Dan 10:11

Katanya kepadaku: "Daniel, engkau orang yang dikasihi 1 , m  camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah n  pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu." Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar.

(0.99)Dan 4:36

Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaanku. u  Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi; aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku.

(0.99)Dan 2:23

Ya Allah nenek moyangku, w  kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat x  dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepada-Mu: Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. y "

(0.99)Dan 7:16

Lalu kudekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana dan kuminta penjelasan x  tentang semuanya itu. Maka berkatalah ia kepadaku dan diberitahukannyalah kepadaku maknanya:

(0.99)Dan 3:9

Berkatalah mereka kepada raja Nebukadnezar: "Ya raja, kekallah hidup a  tuanku!

(0.99)Dan 2:16

Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya, supaya ia diberi waktu 1  untuk memberitahukan makna itu kepada raja.

(0.99)Dan 6:21

(6-22) Lalu kata Daniel kepada raja: "Ya raja, kekallah hidupmu! r 

(0.99)Dan 2:15

katanya kepada Ariokh, pembesar raja itu: "Mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja?" Lalu Ariokh memberitahukan hal itu kepada Daniel.

(0.99)Dan 2:36

Itulah mimpi tuanku, dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada tuanku raja: t 

(0.99)Dan 2:21

Dia mengubah saat dan waktu, o  Dia memecat p  raja q  dan mengangkat raja, Dia memberi hikmat r  kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian; s 

(0.99)Dan 10:14

Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti u  apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir; v  sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari w  itu."

(0.99)Dan 2:19

Maka rahasia j  itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan k  malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit 1 . l 

(0.99)Dan 5:28

Peres: kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media i  dan Persia 1 . j "

(0.99)Dan 5:17

Kemudian Daniel menjawab raja: "Tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain! n  Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku.

(0.99)Dan 2:27

Daniel menjawab, katanya kepada raja: "Rahasia, yang ditanyakan d  tuanku raja, tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu atau ahli nujum.

(0.99)Dan 4:8

Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Beltsazar t  menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa u  yang kudus. Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu:
TIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA