Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 687 ayat untuk padamu AND book:14 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)2Taw 1:7

Pada malam itu juga Allah menampakkan diri m  kepada Salomo dan berfirman kepadanya: "Mintalah apa yang hendak Kuberikan kepadamu 1 ."

(0.99)2Taw 32:24

Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit 1 , sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada TUHAN, dan TUHAN berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. z 

(0.99)2Taw 34:23

Perempuan itu menjawab mereka: "Beginilah firman TUHAN, Allah Israel! Katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepada-Ku!

(0.99)2Taw 28:16

Pada waktu itu raja Ahas menyuruh utusan kepada raja negeri Asyur z  untuk memohon bantuan.

(0.99)2Taw 10:12

Lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, seperti yang dikatakan raja: "Kembalilah kepadaku lusa."

(0.99)2Taw 34:20

Kemudian raja memberi perintah kepada Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, f  kepada Abdon bin Mikha, kepada Safan, panitera negara itu, dan kepada Asaya, hamba raja, katanya:

(0.99)2Taw 12:8

Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya, t  supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepada-Ku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi."

(0.99)2Taw 11:2

Tetapi datanglah firman TUHAN kepada Semaya, o  abdi Allah, demikian:

(0.99)2Taw 10:9

katanya kepada mereka: "Apakah nasihatmu, supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku: Ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu?"

(0.99)2Taw 11:3

"Katakanlah kepada Rehabeam, anak Salomo, raja Yehuda, dan kepada segenap orang Israel di Yehuda dan di Benyamin, demikian:

(0.99)2Taw 18:25

Berkatalah raja Israel: "Tangkaplah Mikha, bawa dia kembali kepada Amon, penguasa kota, dan kepada Yoas, anak raja,

(0.99)2Taw 16:7

Pada waktu itu datanglah Hanani, j  pelihat itu, kepada Asa, raja Yehuda, katanya kepadanya: "Karena engkau bersandar k  kepada raja Aram dan tidak bersandar kepada TUHAN 1  Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara raja Aram dari tanganmu.

(0.99)2Taw 24:19

Namun TUHAN mengutus nabi-nabi kepada mereka, supaya mereka berbalik kepada-Nya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya 1 . x 

(0.99)2Taw 7:12

Kemudian TUHAN menampakkan j  diri kepada Salomo 1  pada malam hari dan berfirman kepadanya: "Telah Kudengar doamu dan telah Kupilih k  tempat ini bagi-Ku l  sebagai rumah persembahan.

(0.99)2Taw 34:16

dan Safan membawa kitab itu kepada raja. Ia juga menyampaikan kabar kepada raja: "Segala sesuatu yang ditugaskan kepada hamba-hambamu, telah mereka laksanakan.

(0.99)2Taw 5:3

Maka pada hari raya di bulan ketujuh berkumpullah di hadapan raja semua orang Israel. m 

(0.99)2Taw 25:9

Lalu kata Amazia kepada abdi Allah itu: "Bagaimana dengan seratus talenta yang telah kuberikan kepada pasukan-pasukan Israel itu?" Jawab abdi Allah itu: "TUHAN dapat memberikan lebih dari pada itu u  kepadamu!"

(0.98)2Taw 8:13

sesuai dengan apa yang menurut perintah Musa ditetapkan r  sebagai korban untuk setiap hari, yakni pada hari-hari Sabat, s  pada bulan-bulan baru, t  dan tiga u  kali setahun pada hari-hari raya: pada hari raya Roti Tidak Beragi, v  pada hari raya Tujuh Minggu w  dan pada hari raya Pondok Daun. x 

(0.98)2Taw 10:5

Tetapi ia menjawab mereka: "Datanglah kembali kepadaku lusa." Lalu pergilah rakyat itu.

(0.98)2Taw 15:11

Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada TUHAN tujuh ratus lembu sapi dan tujuh ribu kambing domba dari jarahan t  yang mereka bawa pulang.
TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA