Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 25 ayat untuk medan pertempuran AND book:[1 TO 39] AND book:11 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)1Raj 22:30

Raja Israel berkata kepada Yosafat: "Aku akan menyamar f  dan masuk pertempuran, tetapi engkau, pakailah pakaian kebesaranmu." Lalu menyamarlah raja Israel, kemudian masuk ke pertempuran.

(0.99)1Raj 20:39

Pada waktu raja lewat, ia mengadukan halnya kepada raja, katanya: "Ketika hambamu ini maju ke tengah pertempuran, tiba-tiba ada seorang meninggalkan barisan dan membawa seorang kepadaku sambil berkata: Jagalah orang ini, jika ia hilang dengan cara bagaimanapun juga, maka nyawamu adalah ganti nyawanya, r  atau engkau harus membayar setalenta perak.

(0.89)1Raj 20:29

Tujuh hari lamanya mereka berkemah berhadap-hadapan. Tetapi pada hari yang ketujuh mulailah pertempuran, dan pada suatu hari orang Israel menewaskan seratus ribu orang berjalan kaki dari orang Aram itu.

(0.89)1Raj 22:35

Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan raja tetap ditopang berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu, sampai ia mati pada waktu petang. Darahnya mengalir dari lukanya ke dalam palung kereta.

(0.48)1Raj 22:34

Tetapi seseorang menarik panahnya i  dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai raja Israel di antara sambungan baju zirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya: "Putar! Bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka."

(0.14)1Raj 20:21

Juga raja Israel maju, lalu memusnahkan kuda dan kereta itu dan mendatangkan kekalahan yang besar kepada orang Aram.

(0.11)1Raj 14:30

Dan terus-menerus perang d  ada antara Rehabeam dan Yerobeam.

(0.11)1Raj 15:16

Dan ada perang v  antara Asa dan Baesa, raja Israel, sepanjang umur mereka.

(0.11)1Raj 22:1

Tiga tahun lamanya orang tinggal aman dengan tidak ada perang antara Aram dan Israel.

(0.11)1Raj 20:26

Dalam tahun yang berikutnya z  Benhadad memeriksa barisan orang Aram, lalu ia maju ke Afek a  untuk berperang melawan orang Israel.

(0.10)1Raj 14:19

Selebihnya dari riwayat Yerobeam, bagaimana ia berperang dan bagaimana ia memerintah, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel.

(0.10)1Raj 20:14

Lalu bertanyalah Ahab: "Dengan bantuan siapa?" Jawabnya: "Beginilah firman TUHAN: Dengan bantuan orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah." Tanyanya pula: "Siapakah yang akan memulai u  perang?" Jawabnya: "Engkau!"

(0.10)1Raj 20:18

Lalu katanya: "Entah mereka datang dengan maksud damai, entah dengan maksud perang, tangkaplah mereka hidup-hidup!"

(0.10)1Raj 22:31

Adapun raja negeri Aram g  telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya, tiga puluh dua orang banyaknya, demikian: "Janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan raja h  Israel saja."

(0.10)1Raj 22:45

(22-46) Selebihnya dari riwayat Yosafat dan kepahlawanan yang dilakukannya dan bagaimana ia berperang, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda?

(0.10)1Raj 2:5

Dan lagi engkaupun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab, g  anak Zeruya, apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel 1 , yakni Abner h  bin Ner dan Amasa i  bin Yeter. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam zaman damai seakan-akan ada perang, sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah.

(0.10)1Raj 8:44

Apabila umat-Mu keluar untuk berperang melawan musuhnya, ke arah manapun Engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa i  kepada TUHAN dengan berkiblat ke kota yang telah Kaupilih dan ke rumah yang telah kudirikan bagi nama-Mu,

(0.10)1Raj 12:21

Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan segenap kaum Yehuda dan suku Benyamin, seratus delapan puluh ribu teruna yang sanggup berperang untuk memerangi f  kaum Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepada Rehabeam, anak Salomo.

(0.10)1Raj 12:24

Beginilah firman TUHAN: Janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu, orang Israel. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab Akulah yang menyebabkan hal ini terjadi 1 ." Maka mereka mendengarkan firman TUHAN dan pergilah mereka pulang sesuai dengan firman TUHAN itu.

(0.10)1Raj 15:7

Selebihnya dari riwayat Abiam dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Dan ada perang antara Abiam dan Yerobeam.
TIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA