Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 58 ayat untuk masuk AND book:43 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Yoh 10:2

tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. k 

(0.98)Yoh 10:9

Akulah pintu 1 ; barangsiapa masuk melalui Aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput.

(0.96)Yoh 3:24

sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. m 

(0.94)Yoh 20:5

Ia menjenguk ke dalam, dan melihat n  kain kapan o  terletak di tanah; akan tetapi ia tidak masuk ke dalam.

(0.94)Yoh 20:6

Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah,

(0.94)Yoh 20:8

Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu q  dan ia melihatnya dan percaya.

(0.94)Yoh 7:14

Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke Bait Allah lalu mengajar t  di situ.

(0.93)Yoh 10:26

tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku. u 

(0.93)Yoh 10:1

1 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok; j 

(0.92)Yoh 19:9

lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan o  dan berkata kepada Yesus: "Dari manakah asal-Mu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab p  kepadanya.

(0.92)Yoh 18:16

tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi, yang mengenal Imam Besar, kembali ke luar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu lalu membawa Petrus masuk.

(0.91)Yoh 3:4

Kata Nikodemus kepada-Nya: "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan, kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?"

(0.91)Yoh 18:15

1 Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal Imam Besar a  dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana b  Imam Besar,

(0.91)Yoh 3:5

Jawab Yesus: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air 1  dan Roh, j  k  ia tidak dapat masuk ke dalam Kerajaan Allah.

(0.90)Yoh 18:1

Setelah Yesus mengatakan semuanya itu keluarlah Ia dari situ bersama-sama dengan murid-murid-Nya dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. l  Di situ ada suatu taman m  dan Ia masuk ke taman itu n  bersama-sama dengan murid-murid-Nya.

(0.90)Yoh 18:28

1 Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. r  Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, s  supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. t 

(0.87)Yoh 3:31

Siapa yang datang dari atas t  adalah di atas semuanya; siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. u  Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya.

(0.41)Yoh 18:33

Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, v  lalu memanggil Yesus dan bertanya kepada-Nya: "Engkau inikah raja orang Yahudi? w "

(0.40)Yoh 5:4

Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu; barangsiapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya.

(0.40)Yoh 13:27

Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan Iblis. e  Maka Yesus berkata kepadanya: "Apa yang hendak kauperbuat, perbuatlah dengan segera."
TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.20 detik
dipersembahkan oleh YLSA