Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 34 ayat untuk masuk AND book:27 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Dan 11:9

Kemudian raja ini akan memasuki kerajaan raja negeri Selatan, tetapi kemudian pulang ke negerinya sendiri.

(0.98)Dan 6:11

(6-12) Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon f  kepada Allahnya.

(0.97)Dan 6:14

(6-15) Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah j  ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel, bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya.

(0.97)Dan 10:3

makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku t  dan aku tidak berurap sampai berlalu tiga minggu penuh.

(0.97)Dan 11:41

Juga Tanah Permai g  akan dimasukinya, dan banyak orang akan jatuh; tetapi dari tangannya akan terluput tanah Edom, h  tanah Moab i  dan bagian yang penting dari bani Amon.

(0.97)Dan 11:29

Pada waktu yang ditetapkan ia akan memasuki pula negeri Selatan, tetapi kali yang kedua ini tidak akan sama dengan yang pertama,

(0.96)Dan 5:10

Karena perkataan raja dan para pembesarnya itu masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan; berkatalah ia: "Ya raja, kekallah hidup x  tuanku! Janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku dan janganlah menjadi pucat;

(0.95)Dan 11:40

Tetapi pada akhir zaman raja negeri Selatan d  akan berperang dengan dia, dan raja negeri Utara itu akan menyerbunya e  dengan kereta dan orang-orang berkuda dan dengan banyak kapal; dan ia akan memasuki negeri-negeri, dan menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah. f 

(0.95)Dan 11:7

Dan pada waktu itu akan tumbuh suatu tunas yang seakar dengan puteri itu 1  menggantikan orang itu, dan orang ini akan bergerak maju melawan tentara raja negeri Utara q  dan memasuki kota bentengnya, dan ia akan bertindak terhadap mereka dan ia akan berkuasa.

(0.94)Dan 11:24

Dengan tak disangka-sangka ia akan memasuki daerah-daerah yang paling subur dari negeri itu, dan melakukan apa yang belum pernah dilakukan oleh para bapa dan nenek moyangnya, yakni menghamburkan rampasan dan jarahan dan harta di antara orang-orangnya; k  juga terhadap tempat-tempat yang berbenteng ia membuat siasat, tetapi hanya untuk sementara waktu.

(0.43)Dan 2:16

Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya, supaya ia diberi waktu 1  untuk memberitahukan makna itu kepada raja.

(0.43)Dan 5:8

Tetapi semua orang bijaksana u  dari raja, yang telah datang menghadap, tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya v  kepada raja.

(0.42)Dan 4:7

Kemudian orang-orang berilmu, q  ahli jampi, para Kasdim dan ahli nujum r  datang menghadap dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu, tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. s 

(0.11)Dan 1:19

Raja bercakap-cakap dengan mereka; dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael dan Azarya; maka bekerjalah f  mereka itu pada raja.

(0.11)Dan 11:17

Kemudian ia akan berusaha untuk menguasai seluruh kerajaan orang yang lain itu: ia akan mengadakan persetujuan dengan dia, dan seorang puterinya diberikannya kepadanya untuk menghancurkan kerajaan itu, tetapi maksudnya itu tidak akan berhasil z  dan tidak akan menguntungkannya.

(0.10)Dan 2:13

Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannyapun terancam akan dibunuh. e 

(0.10)Dan 1:2

Tuhan menyerahkan Yoyakim, raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya e  ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya; perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. f 

(0.10)Dan 12:2

Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah, akan bangun 1 , q  sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian r  yang kekal.

(0.10)Dan 11:22

Seluruh tentara yang datang melanda akan dihanyutkan h  di hadapannya dan dihancurkan, i  bahkan juga seorang raja Perjanjian.

(0.10)Dan 5:31

(6-1) Darius, p  orang Media, q  menerima pemerintahan 1  ketika ia berumur enam puluh dua tahun.
TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA