Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 51 ayat untuk masih mengatakan AND book:30 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Am 6:10

Dan jika pamannya, pembakar mayat b  itu, yang datang mengangkat dan mengeluarkan mayat itu dari rumah itu, bertanya kepada orang yang ada di bagian belakang rumah: "Adakah lagi orang bersama-sama engkau?" dan dijawab: "Tidak ada," ia akan berkata: "Diam 1 ! c " Sebab tidaklah patut menyebut-nyebut nama TUHAN!

(0.73)Am 7:16

Maka sekarang, dengarlah x  firman TUHAN! Engkau berkata: Janganlah bernubuat menentang y  Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak.

(0.73)Am 7:5

Lalu aku berkata: "Tuhan ALLAH, hentikanlah kiranya! Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? w "

(0.73)Am 6:13

Hai kamu, yang bersukacita karena Lodabar, dan yang berkata: "Bukankah kita dengan kekuatan j  kita merebut Karnaim bagi kita?"

(0.73)Am 7:11

Sebab beginilah dikatakan Amos: Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang dan Israel pasti pergi dari tanahnya k  sebagai orang buangan. l "

(0.73)Am 7:12

Lalu berkatalah Amazia kepada Amos: "Pelihat, m  pergilah 1 , enyahlah ke tanah Yehuda! Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana! n 

(0.72)Am 4:1

"Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan 1 , r  yang ada di gunung Samaria, s  yang memeras orang lemah, t  yang menginjak orang miskin, u  yang mengatakan kepada tuan-tuanmu: v  bawalah ke mari, supaya kita minum-minum! w 

(0.72)Am 1:2

Berkatalah ia: "TUHAN mengaum f  dari Sion dan dari Yerusalem g  Ia memperdengarkan h  suara-Nya; keringlah padang-padang penggembalaan dan layulah i  puncak gunung Karmel. j "

(0.72)Am 9:10

Oleh pedang r  akan mati terbunuh semua orang berdosa di antara umat-Ku yang mengatakan: Malapetaka itu tidak akan menyusul dan tidak akan mencapai kami. s "

(0.72)Am 5:14

Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup; p  dengan demikian TUHAN, Allah semesta alam, akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan.

(0.72)Am 7:2

Ketika belalang mulai menghabisi p  tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku: "Tuhan ALLAH, berikanlah kiranya pengampunan! Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? q  Bukankah ia kecil? r "

(0.72)Am 8:14

mereka yang bersumpah demi Asima, dewi Samaria k  dan yang berkata: Demi allahmu yang hidup, hai Dan! l  serta: Demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Bersyeba! m  mereka itu akan rebah n  dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. o "

(0.72)Am 3:9

Siarkanlah di dalam puri di Asyur z  dan di dalam puri di tanah Mesir serta katakan: "Berkumpullah 1  di gunung-gunung dekat Samaria a  dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya dan pemerasan yang ada di kota itu."

(0.72)Am 5:16

Sesungguhnya, beginilah firman TUHAN, Allah semesta alam, Tuhanku: "Di segala tanah lapang akan ada ratapan w  dan di segala lorong x  orang akan berkata: Wahai! Wahai! Petani y  dipanggil untuk berkabung dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. z 

(0.72)Am 7:10

Lalu Amazia, imam di Betel, g  menyuruh orang menghadap Yerobeam, h  raja Israel, dengan pesan: "Amos telah mengadakan persepakatan i  melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel; negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. j 

(0.72)Am 1:1

Perkataan yang dinyatakan kepada Amos 3 , salah seorang peternak domba dari Tekoa, a  tentang Israel pada zaman Uzia, b  raja Yehuda, dan dalam zaman Yerobeam, c  anak Yoas, raja Israel, d  dua tahun sebelum gempa bumi. e 

(0.32)Am 5:1

Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan 1 , h  hai kaum Israel:

(0.32)Am 5:10

Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, d  dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. e 

(0.32)Am 8:5

dan berpikir: "Bilakah bulan baru l  berlalu, supaya kita boleh menjual gandum dan bilakah hari Sabat 1  berlalu, supaya kita boleh menawarkan m  terigu n  dengan mengecilkan efa, membesarkan syikal, berbuat curang o  dengan neraca palsu, p 

(0.08)Am 7:15

Tetapi TUHAN mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, t  dan TUHAN berfirman kepadaku: Pergilah, u  bernubuatlah v  terhadap umat-Ku Israel. w 
TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA