Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 274 ayat untuk masih mengatakan AND book:11 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)1Raj 20:32

Lalu mereka melilitkan kain kabung pada pinggang mereka dan tali pada kepala mereka, kemudian mereka pergi menghadap raja Israel sambil berkata: "Hambamu Benhadad berkata: Kiranya tuanku membiarkan aku hidup." Jawabnya: "Masih hidupkah dia? Dia saudaraku."

(0.97)1Raj 22:8

Jawab raja Israel kepada Yosafat: "Masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk TUHAN. Tetapi aku membenci k  dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik l  tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mikha bin Yimla." Kata Yosafat: "Janganlah raja berkata demikian."

(0.85)1Raj 1:48

dan beginilah katanya: Terpujilah TUHAN, Allah Israel, yang pada hari ini telah memberi seorang duduk w  di atas takhtaku yang aku sendiri masih boleh saksikan."

(0.77)1Raj 1:14

Dan selagi engkau berbicara di sana dengan raja, akupun akan masuk pula dan menyokong perkataanmu itu."

(0.74)1Raj 1:42

Selagi ia berbicara, datanglah Yonatan r  anak imam Abyatar. Lalu Adonia berkata: "Masuklah, sebab engkau seorang kesatria dan tentulah engkau membawa kabar s  baik."

(0.73)1Raj 18:21

Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata: "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang q  dan bercabang hati? Kalau TUHAN r  itu Allah, ikutilah Dia 1 , dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah katapun.

(0.69)1Raj 12:10

Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata: "Beginilah harus kaukatakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu: Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini, berilah keringanan kepada kami--beginilah harus kaukatakan kepada mereka: Kelingkingku lebih besar dari pada pinggang ayahku!

(0.69)1Raj 9:13

Sebab itu ia berkata: "Macam apakah kota-kota yang telah kauberikan kepadaku ini, hai saudaraku?" Maka orang menyebutkannya tanah Kabul n  sampai hari ini.

(0.69)1Raj 18:22

Lalu Elia berkata kepada rakyat itu: "Hanya aku seorang diri yang tinggal s  sebagai nabi TUHAN, padahal nabi-nabi t  Baal itu ada empat ratus lima puluh orang banyaknya.

(0.68)1Raj 22:3

Berkatalah raja Israel kepada pegawai-pegawainya: "Tahukah kamu, bahwa Ramot-Gilead d  sebenarnya milik kita? Tetapi kita tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan raja negeri Aram."

(0.61)1Raj 2:14

Kemudian katanya: "Ada sesuatu yang hendak kukatakan kepadamu." Jawab perempuan itu: "Katakanlah!"

(0.61)1Raj 18:11

Dan sekarang engkau berkata: Pergilah, katakan kepada tuanmu: Elia ada.

(0.60)1Raj 3:23

Lalu berkatalah raja: "Yang seorang berkata: Anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata: Bukan! Anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup."

(0.60)1Raj 18:14

Dan sekarang, mengapa engkau ini berkata: Pergilah, katakan kepada tuanmu: Elia ada! Ia pasti akan membunuh aku."

(0.60)1Raj 13:15

Katanya kepadanya: "Marilah bersama-sama aku ke rumah untuk makan roti."

(0.60)1Raj 18:43

Setelah itu ia berkata kepada bujangnya: "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata: "Tidak ada apa-apa." Kata Elia: "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai tujuh kali 1 .

(0.60)1Raj 12:3

Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam:

(0.59)1Raj 2:30

Benaya masuk ke dalam kemah r  TUHAN serta berkata kepadanya: "Beginilah kata raja: Keluarlah. s " Jawabnya: "Tidak, sebab di sinilah aku mau mati." Lalu Benaya menyampaikan jawab itu kepada raja, katanya: "Beginilah kata Yoab dan beginilah jawabnya kepadaku."

(0.59)1Raj 18:8

Jawab Elia kepadanya: "Benar! Pergilah, katakan kepada tuanmu: Elia ada."

(0.59)1Raj 22:16

Tetapi raja berkata kepadanya: "Sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran demi nama TUHAN?"
TIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA