Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 87 ayat untuk kuberi AND book:12 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)2Raj 22:10

Safan, panitera itu, memberitahukan juga kepada raja: "Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku," lalu Safan membacakannya di depan raja. t 

(0.99)2Raj 18:15

Hizkia memberikan m  segala perak yang terdapat dalam rumah TUHAN dan dalam perbendaharaan istana raja.

(0.99)2Raj 18:23

Maka sekarang, baiklah bertaruh dengan tuanku, raja Asyur: Aku akan memberikan dua ribu ekor kuda kepadamu, jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya.

(0.98)2Raj 4:29

Maka berkatalah Elisa kepada Gehazi: "Ikatlah pinggangmu, o  bawalah tongkatku p  di tanganmu dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia, kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu."

(0.98)2Raj 11:10

Imam memberikan kepada para kepala pasukan seratus itu tombak-tombak dan perisai-perisai s  kepunyaan raja Daud yang ada di rumah TUHAN.

(0.98)2Raj 25:28

Ewil-Merodakh berbicara baik-baik s  dengan dia dan memberi kedudukan t  kepadanya lebih tinggi dari pada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel;

(0.97)2Raj 12:15

Mereka kemudian tidak mengadakan perhitungan dengan orang-orang yang diserahi uang itu untuk memberikannya kepada tukang-tukang, sebab mereka bekerja dengan jujur. y 

(0.97)2Raj 15:19

Pul, l  raja Asyur, datang menyerang negeri itu, lalu Menahem memberi seribu talenta perak kepada Pul, supaya dibantunya dia mengokohkan kerajaan itu di tangannya.

(0.97)2Raj 22:8

Berkatalah imam besar Hilkia, kepada Safan, panitera itu: "Telah kutemukan kitab Taurat 1  s  itu di rumah TUHAN!" Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya.

(0.97)2Raj 6:29

Jadi kami memasak anakku dan memakan d  dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya: Berilah anakmu, supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya."

(0.96)2Raj 6:28

Kemudian bertanyalah raja kepadanya: "Ada apa?" Jawab perempuan itu: "Perempuan ini berkata kepadaku: Berilah anakmu laki-laki, supaya kita makan dia 1  pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki.

(0.96)2Raj 15:20

Menahem mengeluarkan uang ini atas beban Israel dan atas beban semua orang yang kaya raya untuk diberikan kepada raja Asyur: lima puluh syikal perak dari setiap orang. Lalu pulanglah m  raja Asyur dan ia tidak tinggal di sana, di negeri itu.

(0.96)2Raj 5:17

Akhirnya berkatalah Naaman: "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah b  sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada allah lain kecuali kepada TUHAN.

(0.96)2Raj 5:22

Jawabnya: "Selamat! Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan: Baru saja datang kepadaku dua orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan nabi. Baiklah berikan kepada mereka setalenta perak dan dua potong pakaian. f "

(0.96)2Raj 4:43

Tetapi pelayannya itu berkata: "Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan seratus orang?" Jawabnya: "Berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan, c  sebab beginilah firman TUHAN: Orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. d "

(0.95)2Raj 4:42

Datanglah seseorang dari Baal-Salisa z  dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu dua puluh roti a  jelai b  serta gandum baru 1  dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa: "Berilah itu kepada orang-orang ini, supaya mereka makan."

(0.95)2Raj 10:13

bertemulah ia dengan sanak saudara Ahazia k , raja Yehuda, lalu ia bertanya: "Siapakah kamu ini?" Jawab mereka: "Kami adalah sanak saudara Ahazia dan kami datang untuk memberi salam kepada anak-anak raja dan anak-anak ibu suri. l "

(0.95)2Raj 14:9

Tetapi Yoas, raja Israel, menyuruh orang kepada Amazia, raja Yehuda, mengatakan: "Rumput duri s  yang di gunung Libanon mengirim pesan kepada pohon aras yang di gunung Libanon, bunyinya: Berikanlah anakmu perempuan kepada anakku laki-laki menjadi isterinya. Tetapi binatang-binatang hutan yang ada di gunung Libanon itu berjalan lewat dari sana, lalu menginjak rumput duri itu.

(0.44)2Raj 22:5

baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah TUHAN, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah TUHAN untuk memperbaiki p  kerusakan rumah itu,

(0.44)2Raj 12:14

Melainkan mereka menyerahkannya kepada para pekerja, supaya dipakai memperbaiki rumah TUHAN.
TIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA