Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 19 dari 19 ayat untuk kehidupanku AND book:28 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Hos 6:2

Ia akan menghidupkan kita p  sesudah dua hari 1 , pada hari q  yang ketiga Ia akan membangkitkan r  kita, dan kita akan hidup di hadapan-Nya.

(0.97)Hos 4:15

Jika engkau ini berzinah, hai Israel, janganlah Yehuda turut bersalah! Janganlah pergi ke Gilgal, l  dan janganlah naik ke Bet-Awen, m  dan janganlah bersumpah: "Demi TUHAN yang hidup 1 ! n "

(0.96)Hos 1:10

Tetapi kelak, jumlah orang Israel akan seperti pasir laut 1 , yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. u  Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka: "Kamu ini bukanlah umat-Ku," akan dikatakan kepada mereka: "Anak-anak Allah v  w  yang hidup."

(0.10)Hos 12:6

(12-7) "Engkau ini harus berbalik u  kepada Allahmu 1 , peliharalah kasih setia dan hukum, v  dan nantikanlah Allahmu senantiasa. w "

(0.10)Hos 4:3

Sebab itu negeri ini akan berkabung, f  dan seluruh penduduknya akan merana; g  juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati h  lenyap.

(0.10)Hos 7:8

Efraim mencampurkan dirinya z  di antara bangsa-bangsa 1 , Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik.

(0.10)Hos 14:6

(14-7) Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun b  dan berbau harum seperti yang di Libanon. c 

(0.10)Hos 3:3

Aku berkata kepadanya: "Lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki; juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau."

(0.10)Hos 3:4

Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, m  tiada korban, n  tiada tugu berhala o  dan tiada efod p  dan terafim. q 

(0.10)Hos 7:1

apabila Aku menyembuhkan Israel, maka tersingkaplah l  kesalahan Efraim dan kejahatan-kejahatan Samaria: sebab mereka melakukan penipuan: m  pencuri mendobrak masuk, n  gerombolan merampas di luar. o 

(0.10)Hos 9:3

Mereka tidak akan tetap diam g  di tanah TUHAN, tetapi Efraim harus kembali ke Mesir 1 , h  dan di Asyur i  mereka akan memakan makanan najis.

(0.10)Hos 9:12

Sekalipun mereka membesarkan anak-anaknya, Aku akan membuat mereka bulus, n  sehingga tidak ada manusia lagi. Sungguh, celakalah o  juga mereka pada waktu Aku menjauh dari pada mereka! p 

(0.10)Hos 11:9

Aku tidak akan melaksanakan murka-Ku t  yang bernyala-nyala 1  itu, tidak akan membinasakan u  Efraim kembali. Sebab Aku ini Allah dan bukan manusia, v  Yang Kudus w  di tengah-tengahmu, dan Aku tidak datang untuk menghanguskan.

(0.10)Hos 13:13

Sakit beranak s  mendahului kelahirannya, tetapi ia adalah seorang anak yang tidak bijaksana; sebab tidak pada waktunya ia bergerak, bila waktunya t  tiba, ia tidak mau keluar dari kandungan u  ibu.

(0.10)Hos 2:18

(2-17) Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara, dan binatang-binatang melata di muka bumi; v  Aku akan meniadakan w  busur panah, pedang dan alat perang dari negeri, dan akan membuat engkau berbaring dengan tenteram. x 

(0.10)Hos 2:23

(2-22) Aku akan menaburkan g  dia bagi-Ku di bumi 1 , dan akan menyayangi Lo-Ruhama, h  dan Aku berkata kepada Lo-Ami: Umat-Ku i  engkau! dan ia akan berkata: Allahku! j "

(0.10)Hos 14:7

(14-8) Mereka akan kembali dan diam dalam naungan-Ku d  dan tumbuh seperti gandum; mereka akan berkembang e  seperti pohon anggur, yang termasyhur seperti anggur f  Libanon. g 

(0.10)Hos 14:8

(14-9) Efraim, apakah lagi sangkut paut-Ku dengan berhala-berhala? h  Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau! Aku ini seperti pohon sanobar i  yang menghijau, dari pada-Ku engkau mendapat buah.

(0.10)Hos 14:9

(14-10) Siapa yang bijaksana 1 , j  biarlah ia memahami semuanya ini; siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya; k  sebab jalan-jalan TUHAN adalah lurus, l  dan orang benar menempuhnya, m  tetapi pemberontak tergelincir di situ.
TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA