Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 59 ayat untuk kauhina AND book:23 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Yes 53:3

Ia dihina dan dihindari 1  orang, seorang yang penuh kesengsaraan 2  f  dan yang biasa menderita g  kesakitan; ia sangat dihina, h  sehingga orang menutup i  mukanya terhadap dia dan bagi kitapun dia tidak masuk hitungan.

(0.96)Yes 23:9

TUHAN semesta alam yang telah memutuskannya n  untuk mematahkan o  kesombongan, untuk menghinakan p  segala yang permai dan semua orang mulia q  di bumi.

(0.91)Yes 37:22

inilah firman yang telah diucapkan TUHAN mengenai dia: Anak dara, yaitu puteri q  Sion, r  telah menghina engkau, telah mengolok-olokkan engkau; dan puteri Yerusalem telah geleng-geleng kepala s  di belakangmu.

(0.90)Yes 14:30

Yang paling hina dari umat-Ku akan mendapat makanan dan orang-orang miskin m  akan diam dengan tenteram, n  tetapi keturunanmu akan Kumatikan dengan kelaparan, o  dan sisa-sisamu p  akan Kubunuh. q 

(0.85)Yes 49:7

Beginilah firman TUHAN, Penebus Israel, u  Allahnya yang Mahakudus, kepada dia yang dihinakan v  orang, kepada dia yang dijijikkan 1  bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa: "Raja-raja w  akan melihat perbuatan-Ku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, x  oleh karena TUHAN yang setia y  oleh karena Yang Mahakudus, Allah Israel, yang memilih z  engkau."

(0.44)Yes 2:9

Maka manusia ditundukkan k  dan orang direndahkan l --janganlah ampuni mereka! m 

(0.43)Yes 5:15

Maka manusia akan ditundukkan, c  dan orang akan direndahkan, d  ya, orang-orang sombong e  akan direndahkan.

(0.42)Yes 63:18

Mengapa orang-orang fasik menghina tempat kudus-Mu, f  para lawan kami memijak-mijak g  bait kudus-Mu? h 

(0.41)Yes 3:5

Maka bangsa itu akan desak-mendesak 1 , seorang kepada seorang, n  yang satu kepada yang lain; orang muda akan membentak-bentak terhadap orang tua, orang hina terhadap orang mulia.

(0.40)Yes 47:3

Biarlah auratmu g  tersingkap dan aibmu h  kelihatan! Aku akan mengadakan pembalasan i  dan tidak menyayangkan seorangpun, j 

(0.40)Yes 20:4

demikianlah raja d  Asyur akan menggiring e  orang Mesir sebagai tawanan f  dan orang Etiopia g  sebagai buangan, tua dan muda, telanjang dan tidak berkasut dengan pantatnya kelihatan, h  suatu penghinaan i  bagi Mesir.

(0.40)Yes 16:14

Maka sekarang TUHAN berfirman: "Dalam tiga tahun, x  menurut masa kerja y  z  prajurit upahan, maka kemuliaan Moab, serta dengan keramaiannya yang besar, akan menjadi kehinaan, a  dan orang yang tertinggal akan sangat sedikit dan tiada berkuasa. b "

(0.39)Yes 29:19

Orang-orang yang sengsara o  akan tambah bersukaria di dalam TUHAN, dan orang-orang miskin p  di antara manusia akan bersorak-sorak di dalam Yang Mahakudus, q  Allah Israel!

(0.39)Yes 30:5

sekaliannya akan mendapat malu karena bangsa t  itu tidak dapat memberi faedah u  kepada mereka, dan tidak dapat memberi pertolongan v  atau faedah; melainkan hanya memalukan, bahkan mengaibkan w  mereka.

(0.39)Yes 37:3

Berkatalah mereka kepadanya: "Beginilah kata Hizkia: Hari ini hari kesesakan, u  hari hukuman dan penistaan; sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan v  anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya.

(0.39)Yes 51:7

Dengarkanlah Aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, m  hai bangsa yang menyimpan pengajaran-Ku dalam hatimu! n  Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia dan janganlah terkejut jika dinista o  oleh mereka.

(0.39)Yes 54:4

Janganlah takut 1 , k  sebab engkau tidak akan mendapat malu, l  dan janganlah merasa malu, m  sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu, n  dan tidak akan mengingat lagi aib o  kejandaanmu. p 

(0.38)Yes 60:14

Anak-anak orang-orang yang menindas e  engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah f  telapak kakimu; mereka akan menyebutkan engkau "kota g  TUHAN", "Sion, h  milik Yang Mahakudus, i  Allah Israel."

(0.38)Yes 65:7

atas segala kesalahan d  mereka sendiri, maupun atas kesalahan nenek moyangnya, e  semuanya serentak, firman TUHAN. Sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaibkan Aku di atas bukit-bukit. f  Memang Aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah g  untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu!

(0.38)Yes 37:17

Sendengkanlah telinga-Mu, ya TUHAN, dan dengarlah; c  bukalah mata-Mu, ya TUHAN, dan lihatlah; d  dengarlah segala perkataan Sanherib e  yang telah dikirimnya untuk mencela f  Allah g  yang hidup.




TIP #33: Situs ini membutuhkan masukan, ide, dan partisipasi Anda! Klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA