Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 23 ayat untuk hebrew:yrbd AND book:5 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Ul 2:26

"Kemudian aku menyuruh utusan dari padang gurun Kedemot q  kepada Sihon, r  raja Hesybon, menyampaikan pesan perdamaian, s  bunyinya:

(1.00)Ul 27:8

Selanjutnya haruslah engkau menuliskan pada batu-batu k  l  itu segala perkataan hukum Taurat ini dengan jelas dan terang."

(1.00)Ul 31:24

Ketika Musa selesai menuliskan m  perkataan hukum n  Taurat itu dalam sebuah kitab sampai perkataan yang penghabisan,

(1.00)Ul 31:30

Lalu Musa menyampaikan ke telinga seluruh jemaah Israel nyanyian ini 1  sampai perkataan yang penghabisan.

(0.96)Ul 11:18

Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu; kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. n 

(0.96)Ul 16:19

Janganlah memutarbalikkan keadilan, b  janganlah memandang bulu c  dan janganlah menerima suap, d  sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar.

(0.96)Ul 18:18

seorang nabi h  akan Kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini; Aku akan menaruh firman-Ku i  dalam mulutnya, j  dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya. k 

(0.96)Ul 18:19

Orang yang tidak mendengarkan l  segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, m  dari padanya akan Kutuntut pertanggungjawaban. n 

(0.96)Ul 27:26

Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. h  Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata: Amin! i "

(0.96)Ul 29:9

Sebab itu lakukanlah r  perkataan perjanjian s  ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. t 

(0.96)Ul 29:29

Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi TUHAN, Allah u  kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat v  ini."

(0.96)Ul 32:44

Lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua p  bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi.

(0.92)Ul 5:28

Ketika TUHAN mendengar perkataanmu itu, sedang kamu mengatakannya kepadaku, maka berfirmanlah TUHAN kepadaku: Telah Kudengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu. Segala yang dikatakan mereka itu baik. h 

(0.92)Ul 13:3

maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi 1  f  atau pemimpi g  itu; sebab TUHAN, Allahmu, mencoba h  kamu untuk mengetahui, apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi i  TUHAN, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu.

(0.92)Ul 17:8

"Apabila sesuatu perkara terlalu sukar bagimu untuk diputuskan, w  misalnya bunuh-membunuh, tuntut-menuntut, atau luka-melukai x --perkara pendakwaan di dalam tempatmu--maka haruslah engkau pergi menghadap ke tempat yang akan dipilih y  TUHAN, Allahmu;

(0.92)Ul 17:19

Itulah yang harus ada di sampingnya dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya z  untuk belajar takut akan TUHAN, Allahnya, dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan a  ini untuk dilakukannya,

(0.92)Ul 27:3

lalu pada batu itu haruslah kautuliskan segala perkataan hukum Taurat ini, sesudah engkau menyeberang, supaya engkau masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, d  seperti yang dijanjikan kepadamu oleh TUHAN, Allah nenek moyangmu.

(0.92)Ul 28:58

Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat i  yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut j  akan Nama k  yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan TUHAN, Allahmu,

(0.92)Ul 29:1

Inilah perkataan perjanjian 1  yang diikat Musa dengan orang Israel di tanah Moab d  sesuai dengan perintah TUHAN, selain perjanjian yang telah diikat-Nya dengan mereka di gunung Horeb. e 

(0.92)Ul 29:19

Tetapi apabila seseorang pada waktu mendengar perkataan sumpah serapah ini menyangka dirinya tetap diberkati, c  dengan berkata: Aku akan selamat, walaupun aku berlaku degil 1  d --dengan demikian dilenyapkannya baik tanah yang kegenangan maupun yang kekeringan--
TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA