Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 9 dari 9 ayat untuk hebrew:yrbd AND book:23 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Yes 29:18

Pada waktu itu k  orang-orang tuli l  akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab, dan lepas dari kekelaman m  dan kegelapan mata orang-orang buta akan melihat. n 

(0.96)Yes 36:13

Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. w  Ia berkata: "Dengarlah perkataan raja agung, raja Asyur! x 

(0.96)Yes 37:17

Sendengkanlah telinga-Mu, ya TUHAN, dan dengarlah; c  bukalah mata-Mu, ya TUHAN, dan lihatlah; d  dengarlah segala perkataan Sanherib e  yang telah dikirimnya untuk mencela f  Allah g  yang hidup.

(0.96)Yes 51:16

Aku menaruh firman-Ku ke dalam mulutmu u  dan menyembunyikan engkau dalam naungan tangan-Ku, v  supaya Aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, w  dan berkata kepada Sion: Engkau adalah umat-Ku! x 

(0.96)Yes 59:13

kami telah memberontak e  dan mungkir terhadap TUHAN, dan berbalik f  dari mengikuti Allah kami, kami merancangkan pemerasan g  dan penyelewengan, mengandung dusta h  dalam hati dan melahirkannya dalam kata-kata.

(0.91)Yes 36:22

Kemudian pergilah Elyakim l  bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna, panitera negara, dan Yoah bin Asaf, bendahara m  negara, menghadap Hizkia, dengan pakaian yang dikoyakkan, n  lalu memberitahukan kepada raja perkataan juru minuman agung.

(0.91)Yes 37:4

Mungkin TUHAN, Allahmu, sudah mendengar perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh raja Asyur, tuannya, untuk mencela w  Allah x  yang hidup, sehingga TUHAN, Allahmu, mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengar-Nya. y  Maka baiklah engkau menaikkan doa z  untuk sisa a  yang masih tinggal ini!"

(0.91)Yes 55:11

demikianlah firman-Ku x  yang keluar dari mulut-Ku: ia tidak akan kembali kepada-Ku dengan sia-sia 1 , y  tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki, dan akan berhasil z  dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya.

(0.91)Yes 66:2

Bukankah tangan-Ku yang membuat semuanya ini, q  sehingga semuanya ini terjadi? demikianlah firman TUHAN. Tetapi kepada orang inilah Aku memandang 1 : kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya r  dan yang gentar kepada firman-Ku. s 
TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA