Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 335 ayat untuk engkaulah AND book:24 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Yer 1:5

"Sebelum Aku membentuk engkau dalam rahim g  ibumu, Aku telah mengenal h  engkau 1 , dan sebelum engkau keluar i  dari kandungan, Aku telah menguduskan j  engkau, Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. k "

(1.00)Yer 17:17

Janganlah Engkau menjadi kedahsyatan w  bagiku, Engkaulah perlindunganku x  pada hari malapetaka. y 

(0.99)Yer 3:4

Bukankah baru saja engkau memanggil Aku: Bapaku! p  Engkaulah kawanku sejak kecil! q 

(0.98)Yer 50:24

Aku memasang jerat p  bagimu, dan memang engkau terjebak, hai Babel, dengan tidak mengetahuinya. Engkau terdapat dan memang engkau tertangkap, q  sebab engkau telah menantang r  TUHAN.

(0.98)Yer 4:30

Dan engkau, yang dimusnahkan, apakah yang hendak kaulakukan, i  mengapa engkau mengenakan pakaian kirmizi, menghiasi dirimu dengan perhiasan j  emas, memalit matamu dengan celak? k  Sia-sia engkau memperelok dirimu, pencinta-pencintamu l  menolak engkau, bahkan mereka ingin mencabut nyawamu. m 

(0.98)Yer 1:19

Mereka akan memerangi engkau 1 , tetapi tidak akan mengalahkan k  engkau, sebab Aku menyertai engkau l  untuk melepaskan m  engkau, demikianlah firman TUHAN."

(0.97)Yer 28:16

Sebab itu beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya, Aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. z  Tahun ini juga engkau akan mati, a  sebab engkau telah mengajak murtad b  terhadap TUHAN."

(0.97)Yer 12:5

"Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki, dan engkau telah dilelahkan 1 , bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tenteram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar u  sungai Yordan?

(0.97)Yer 2:36

Alangkah ringannya kaupandang untuk mengubah z  tingkah langkahmu! Juga karena Mesir a  engkau akan menjadi malu, seperti engkau telah menjadi malu karena Asyur.

(0.97)Yer 30:11

Sebab Aku menyertai engkau, b  demikianlah firman TUHAN, untuk menyelamatkan engkau: segala bangsa yang ke antaranya engkau Kuserahkan akan Kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan Kuhabiskan. c  Aku akan menghajar d  engkau menurut hukum, tetapi Aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. e 

(0.97)Yer 34:3

Dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangannya, melainkan akan pasti tertangkap dan diserahkan w  ke dalam tangannya; engkau akan melihat raja Babel mata berhadapan mata dan ia akan berbicara dengan engkau mulut berhadapan mulut. Kemudian engkau akan pergi ke Babel.

(0.97)Yer 51:20

Engkau tadinya adalah palu godam c  bagi-Ku, senjata perang: Dengan engkau Aku menghancurkan d  bangsa-bangsa, e  dengan engkau Aku memusnahkan kerajaan-kerajaan,

(0.97)Yer 20:6

Mengenai engkau, hai Pasyhur, dan semua orang yang diam di rumahmu, kamu akan diangkut tertawan; engkau akan sampai ke Babel dan akan mati di sana dan akan dikuburkan di sana: engkau ini dengan semua sahabatmu yang kepadanya engkau telah bernubuat l  palsu."

(0.96)Yer 39:18

tetapi dengan pasti Aku akan meluputkan e  engkau: engkau tidak akan rebah oleh pedang; f  nyawamu g  akan menjadi jarahan bagimu, sebab engkau percaya h  kepada-Ku, demikianlah firman TUHAN."

(0.96)Yer 15:19

Karena itu beginilah jawab TUHAN: "Jika engkau mau kembali 1 , Aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan d  di hadapan-Ku, dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah e  bagi-Ku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka.

(0.96)Yer 46:28

Maka engkau, janganlah takut, hai hamba-Ku Yakub, demikianlah firman TUHAN, sebab Aku menyertai engkau: k  segala bangsa yang ke antaranya engkau Kuceraiberaikan akan Kuhabiskan, l  tetapi engkau ini tidak akan Kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi Aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah."

(0.96)Yer 7:27

Sekalipun engkau mengatakan h  kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan i  perkataanmu, dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab j  engkau.

(0.96)Yer 31:4

Aku akan membangun v  engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak dara w  Israel! Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana x  dan akan tampil dalam tari-tarian y  orang yang bersukaria. z 

(0.96)Yer 15:20

Terhadap bangsa ini Aku akan membuat engkau sebagai tembok f  berkubu dari tembaga; mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan g  engkau, sebab Aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau, h  demikianlah firman TUHAN.

(0.96)Yer 2:35

engkau berkata: Aku tidak bersalah! w  Memang, murka-Nya telah meninggalkan aku! Sesungguhnya Aku akan membawa engkau ke pengadilan, x  oleh karena engkau berkata: Aku tidak berdosa! y 
TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA