Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 31 ayat untuk ditolak AND book:24 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Yer 6:30

Sebutkanlah mereka perak m  yang ditolak, sebab TUHAN telah menolak mereka! n 

(0.78)Yer 8:9

Orang-orang bijaksana w  akan menjadi malu, akan terkejut x  dan tertangkap. y  Sesungguhnya, mereka telah menolak firman z  TUHAN, maka kebijaksanaan a  apakah yang masih ada pada mereka?

(0.76)Yer 2:37

Dari sanapun juga engkau akan keluar dengan mengangkat tanganmu, b  sebab TUHAN telah menolak mereka yang telah kaupercayai dan engkau tidak akan berhasil c  dengan mereka."

(0.76)Yer 6:19

Dengarlah, hai bumi! h  Sungguh, ke atas bangsa ini Aku akan mendatangkan malapetaka, i  akibat dari rancangan-rancangan j  mereka, sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataan-Ku k  dan menolak pengajaran-Ku. l 

(0.76)Yer 7:29

Cukurlah m  rambut kepalamu dan buanglah! Angkatlah ratapan n  di atas bukit-bukit gundul, sebab TUHAN telah menolak dan membuang o  bangsa yang kena murka-Nya!

(0.74)Yer 14:19

Telah Kautolakkah Yehuda sama sekali? p  Telah merasa muakkah Engkau terhadap Sion? Mengapakah kami Kaupukul sedemikian, hingga tidak ada kesembuhan q  lagi bagi kami? Kami mengharapkan damai sejahtera, tetapi tidak datang sesuatu yang baik; mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi hanya ada kengerian! r 

(0.73)Yer 31:37

Beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya, seperti langit di atas tidak terukur w  dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah juga Aku tidak akan menolak x  segala keturunan Israel, karena segala apa yang dilakukan mereka, demikianlah firman TUHAN.

(0.72)Yer 33:26

maka juga Aku pasti akan menolak o  keturunan Yakub p  dan hamba-Ku Daud, sehingga berhenti mengangkat dari keturunannya orang-orang yang memerintah atas keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Sebab Aku akan memulihkan keadaan q  mereka dan menyayangi r  mereka."

(0.72)Yer 33:24

"Tidakkah kauperhatikan apa yang dikatakan orang-orang ini: Kedua kaum keluarga i  yang dipilih TUHAN itu telah ditolak-Nya? Dengan demikian mereka menghina j  umat-Ku, dianggapnya bukan suatu bangsa k  lagi.

(0.34)Yer 8:5

Mengapakah bangsa ini berpaling, berpaling terus-menerus? Mereka berpegang pada tipu, p  mereka menolak untuk kembali. q 

(0.34)Yer 15:6

Engkau sendiri telah menolak r  Aku, demikianlah firman TUHAN, telah pergi meninggalkan Aku. Maka Aku mengacungkan tangan-Ku s  dan membinasakan engkau; Aku sudah jemu untuk merasa sesal. t 

(0.31)Yer 4:30

Dan engkau, yang dimusnahkan, apakah yang hendak kaulakukan, i  mengapa engkau mengenakan pakaian kirmizi, menghiasi dirimu dengan perhiasan j  emas, memalit matamu dengan celak? k  Sia-sia engkau memperelok dirimu, pencinta-pencintamu l  menolak engkau, bahkan mereka ingin mencabut nyawamu. m 

(0.30)Yer 11:10

Mereka sudah jatuh kembali kepada kesalahan nenek moyang s  mereka yang dahulu telah menolak mendengarkan firman-Ku. t  Mereka mengikuti allah lain u  dan beribadah kepadanya. v  Kaum Israel dan kaum Yehuda telah mengingkari perjanjian-Ku w  yang telah Kuikat dengan nenek moyang mereka.

(0.09)Yer 13:4

"Ambillah ikat pinggang yang telah kaubeli dan yang sekarang pada pinggangmu itu! Pergilah segera ke sungai Efrat a  untuk menyembunyikannya di sana di celah-celah bukit batu!"

(0.09)Yer 41:17

kemudian mereka berjalan terus dan berhenti di tempat penginapan milik Kimham g  dekat Betlehem, h  dengan maksud berjalan terus menuju Mesir, i 

(0.09)Yer 13:6

Sesudah beberapa waktu lamanya, berfirmanlah TUHAN kepadaku: "Pergilah segera ke sungai Efrat mengambil dari sana ikat pinggang yang Kuperintahkan kausembunyikan di sana!"

(0.09)Yer 30:17

Sebab Aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, Aku akan mengobati s  luka-lukamu, demikianlah firman TUHAN, sebab mereka telah menyebutkan engkau: orang buangan, t  yakni sisa yang tiada seorangpun menanyakannya. u 

(0.08)Yer 5:3

Ya TUHAN, tidakkah mata-Mu z  terarah kepada kebenaran? Engkau memukul a  mereka, tetapi mereka tidak kesakitan; Engkau meremukkan mereka, tetapi mereka tidak mau menerima hajaran. b  Mereka mengeraskan kepalanya lebih dari pada batu, c  dan mereka tidak mau bertobat. d 

(0.07)Yer 31:32

bukan seperti perjanjian e  yang telah Kuadakan dengan nenek moyang f  mereka 1  pada waktu Aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir; g  perjanjian-Ku itu telah mereka ingkari, meskipun Aku menjadi tuan h  yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman TUHAN.

(0.07)Yer 5:28

orang gemuk m  dan gendut. Di samping itu mereka membiarkan berlalu kejahatan-kejahatan, tidak mengindahkan hukum, tidak memenangkan perkara anak yatim, n  dan tidak membela hak orang miskin. o 
TIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA