Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 18 dari 18 ayat untuk dipersiapkan AND book:6 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Yos 4:13

Kira-kira empat puluh ribu orang yang siap untuk berperang h  menyeberang i  di hadapan TUHAN ke dataran Yerikho untuk berperang.

(0.99)Yos 8:4

dan kepada mereka diperintahkannya, katanya: "Ketahuilah, kamu harus bersembunyi di belakang kota itu untuk menyerangnya, janganlah terlalu jauh dari kota itu, dan bersiap-siaplah kamu sekalian.

(0.95)Yos 1:2

"Hamba-Ku Musa telah mati; sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai c  d  Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri 1  e  yang akan Kuberikan kepada mereka, f  kepada orang Israel itu.

(0.42)Yos 8:3

Lalu bersiaplah Yosua beserta seluruh tentara untuk pergi ke Ai. Yosua memilih tiga puluh ribu orang, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, mereka disuruhnya pergi pada waktu malam

(0.41)Yos 18:4

Ajukanlah tiga orang dari tiap-tiap suku; maka aku akan menyuruh mereka, supaya mereka bersiap untuk menjelajahi negeri itu, mencatat keadaannya, a  sekadar milik pusaka masing-masing, b  kemudian kembali kepadaku.

(0.40)Yos 8:1

Kemudian berfirmanlah TUHAN kepada Yosua: "Janganlah takut j  dan janganlah tawar hati; k  bawalah seluruh tentara l  dan bersiaplah, majulah ke Ai. m  Ketahuilah, Aku serahkan n  kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya dan negerinya,

(0.39)Yos 18:8

Kemudian bersiaplah orang-orang itu, lalu pergi, sedang Yosua memerintahkan kepada mereka, pada waktu mereka berangkat, supaya mereka mencatat keadaan h  negeri itu, katanya: "Pergilah, jelajahilah negeri itu, catatkanlah keadaannya, kemudian kembalilah kepadaku; maka di sini, di Silo, i  aku akan membuang undi bagi kamu di hadapan TUHAN."

(0.10)Yos 1:11

"Jalanilah seluruh perkemahan f  dan perintahkanlah kepada bangsa itu, demikian: Sediakanlah bekalmu, g  sebab dalam tiga hari h  kamu akan menyeberangi sungai Yordan i  ini untuk pergi menduduki j  negeri yang akan diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu untuk diduduki."

(0.10)Yos 1:10

Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa e  itu, katanya:

(0.10)Yos 7:13

Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan: Kuduskanlah dirimu l  untuk esok hari, sebab, demikianlah firman TUHAN, Allah Israel: Hai, orang Israel ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu; kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu, sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu.

(0.09)Yos 8:14

Pagi-pagi, ketika raja negeri Ai melihat hal itu, maka ia dan seluruh rakyatnya, orang-orang kota itu, segera keluar berperang, menyerbu orang Israel, ke lereng x  di seberang dataran itu; raja itu tidak tahu, y  bahwa ada orang bersembunyi di belakang kota.

(0.09)Yos 9:11

Sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami, demikian: Bawalah bekal untuk di jalan dan pergilah menemui mereka dan berkatalah kepada mereka: Kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami.

(0.09)Yos 3:15

Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan x , dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu--sungai Yordan itu sebak y  sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai z --

(0.09)Yos 9:4

maka merekapun bertindak dengan memakai akal: mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka dan kirbat anggur yang buruk-buruk, yang robek dan dijahit kembali,

(0.09)Yos 1:14

perempuan-perempuan m  dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri n  yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan, tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu o  dengan bersenjata, p  dan haruslah menolong mereka,

(0.09)Yos 6:6

Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka: "Angkatlah tabut perjanjian itu dan tujuh orang imam harus membawa tujuh sangkakala tanduk domba di depan y  tabut TUHAN."

(0.09)Yos 8:2

dan haruslah kaulakukan kepada Ai dan rajanya, seperti yang kaulakukan kepada Yerikho dan rajanya; hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarah. o  p  Suruhlah orang bersembunyi q  di belakang kota itu."

(0.09)Yos 13:2

Inilah negeri yang tertinggal: segenap wilayah orang Filistin h  dan seluruh negeri orang Gesur, i 
TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA