Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 41 ayat untuk didirikannya AND book:15 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Ezr 6:20

Karena para imam dan orang-orang Lewi bersama-sama mentahirkan diri, sehingga tahirlah mereka sekalian. Demikianlah mereka menyembelih s  anak domba Paskah bagi semua orang yang pulang dari pembuangan, dan bagi saudara-saudara mereka, yakni para imam, dan bagi dirinya sendiri.

(0.99)Ezr 10:11

Tetapi sekarang mengakulah di hadapan TUHAN, Allah nenek moyangmu, dan lakukanlah apa yang berkenan kepada-Nya dan pisahkanlah dirimu 1  dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan r  asing itu!"

(0.99)Ezr 6:6

"Oleh sebab itu, hai Tatnai, w  bupati daerah seberang sungai Efrat, dan Syetar-Boznai x  serta rekan-rekanmu, para punggawa daerah seberang sungai Efrat, hendaklah kamu menjauhkan diri dari sana.

(0.99)Ezr 5:11

Inilah jawaban yang diberikan mereka kepada kami: Kami adalah hamba-hamba Allah semesta langit dan bumi, dan kami membangun kembali rumah, i  yang telah didirikan bertahun-tahun sebelumnya, didirikan dan diselesaikan oleh seorang raja Israel yang agung.

(0.99)Ezr 6:21

Orang-orang Israel yang pulang dari pembuangan memakannya dan demikian juga setiap orang yang memisahkan diri t  dari kenajisan u  bangsa-bangsa negeri itu lalu menggabungkan diri kepada mereka, untuk berbakti kepada TUHAN, v  Allah Israel.

(0.98)Ezr 8:21

Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa r  itu, aku memaklumkan puasa 1  supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepada-Nya jalan s  yang aman 2  bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami.

(0.98)Ezr 9:2

Karena mereka telah mengambil isteri dari antara anak perempuan s  orang-orang itu 1  untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah t  benih u  yang kudus 2  dengan penduduk negeri, bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia v  itu."

(0.98)Ezr 10:13

Tetapi orang-orang ini besar jumlahnya dan sekarang musim hujan, sehingga orang tidak sanggup lagi berdiri di luar. Lagipula pekerjaan itu bukan perkara sehari dua hari, karena dalam hal itu kami telah banyak melakukan pelanggaran.

(0.98)Ezr 3:3

Mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula, sungguhpun mereka ketakutan a  terhadap penduduk negeri, lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada TUHAN, korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. b 

(0.97)Ezr 9:1

Sesudah semuanya itu terlaksana datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata: "Orang-orang Israel awam, para imam dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri 1  n  dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, o  orang Amon, p  orang Moab, q  orang Mesir dan orang Amori. r 

(0.44)Ezr 5:4

Lalu katanya pula kepada mereka: "Siapakah nama-nama orang yang mendirikan bangunan ini?"

(0.44)Ezr 10:15

Hanya Yonatan bin Asael, dan Yahzeya bin Tikwa, berdiri menentang perkara itu, disokong oleh Mesulam dan Sabetai, v  orang Lewi itu.

(0.44)Ezr 9:5

Pada waktu korban petang a  bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diriku, lalu aku berlutut dengan pakaianku dan jubahku yang koyak-koyak sambil menadahkan tanganku b  kepada TUHAN, Allahku,

(0.44)Ezr 10:10

Maka bangkitlah imam Ezra, p  lalu berkata kepada mereka: "Kamu telah melakukan perbuatan tidak setia, karena kamu memperisteri perempuan asing dan dengan demikian menambah kesalahan q  orang Israel.

(0.43)Ezr 1:5

Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, j  serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan k  Allah 1  untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah l  TUHAN yang ada di Yerusalem.

(0.43)Ezr 1:2

"Beginilah perintah Koresh, raja Persia 1 : Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh TUHAN, Allah semesta langit. Ia menugaskan c  aku untuk mendirikan d  rumah bagi-Nya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda.

(0.43)Ezr 1:3

Siapa di antara kamu termasuk umat-Nya, Allahnya menyertainya! Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem, yang terletak di Yehuda, dan mendirikan rumah TUHAN. Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem.

(0.43)Ezr 9:15

Ya TUHAN, Allah Israel, Engkau maha benar, c  sebab kami masih dibiarkan tinggal sebagai orang-orang yang terluput, seperti yang terjadi sekarang ini. Lihatlah, kami menghadap hadirat-Mu dengan kesalahan kami. Bahwasanya, dalam keadaan demikian tidak mungkin orang tahan berdiri d  di hadapan-Mu. e "

(0.43)Ezr 10:14

Biarlah pemimpin-pemimpin kami bertindak mewakili jemaah seluruhnya, maka setiap orang di kota-kota kami yang memperisteri perempuan asing harus datang menghadap pada waktu-waktu tertentu, dan bersama-sama mereka para tua-tua dan para hakim t  di tiap-tiap kota, sampai murka u  Allah kami yang bernyala-nyala karena perkara ini dijauhkan dari kami."

(0.11)Ezr 2:68

Beberapa kepala kaum keluarga, s  tatkala datang ke rumah TUHAN yang di Yerusalem, mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula.
TIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA