Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 99 ayat untuk buah-buahnya AND book:9 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)1Sam 25:18

Lalu segeralah Abigail mengambil dua ratus roti, dua buyung anggur, lima domba yang telah diolah, lima sukat bertih gandum, s  seratus buah kue kismis t  dan dua ratus kue ara, dimuatnyalah semuanya ke atas keledai, u 

(1.00)1Sam 30:12

dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan dua buah kue kismis, dan setelah dimakannya, ia segar m  kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama tiga hari tiga malam.

(0.99)1Sam 7:12

Kemudian Samuel mengambil sebuah batu b  dan mendirikannya antara Mizpa dan Yesana; ia menamainya Eben-Haezer, c  katanya: "Sampai di sini TUHAN menolong kita."

(0.96)1Sam 17:49

lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah.

(0.44)1Sam 14:35

Saul mendirikan mezbah g  bagi TUHAN; inilah mezbah yang mula-mula sekali didirikannya bagi TUHAN.

(0.43)1Sam 14:33

Lalu diberitahukanlah kepada Saul, demikian: "Lihat, rakyat berdosa terhadap TUHAN dengan memakannya dengan darahnya. e " Dan ia berkata: "Kamu berbuat khianat; gulingkanlah sekarang juga sebuah batu besar ke mari."

(0.43)1Sam 10:4

Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu dua ketul roti o  yang akan kauterima dari mereka.

(0.43)1Sam 7:17

lalu ia kembali ke Rama, m  sebab di sanalah rumahnya dan di sanalah ia memerintah n  atas orang Israel; dan di sana ia mendirikan mezbah o  bagi TUHAN.

(0.43)1Sam 21:3

Maka sekarang, apa yang ada padamu? Berikanlah kepadaku lima roti atau apapun yang ada."

(0.42)1Sam 6:7

Oleh sebab itu ambillah dan siapkanlah sebuah kereta r  baru dengan dua ekor lembu yang menyusui, yang belum pernah kena kuk, s  pasanglah kedua lembu itu pada kereta, tetapi bawalah anak-anaknya kembali ke rumah, supaya jangan mengikutinya lagi.

(0.42)1Sam 25:10

Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya: "Siapakah i  Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya.

(0.42)1Sam 17:40

Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai lima batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu.

(0.42)1Sam 24:3

(24-4) Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua k  dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat, l  tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu.

(0.41)1Sam 10:3

Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon tarbantin Tabor, maka di sana engkau akan ditemui oleh tiga orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel; n  seorang membawa tiga ekor anak kambing, seorang membawa tiga ketul roti dan yang lain lagi sebuyung anggur.

(0.11)1Sam 16:20

Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, b  sekirbat anggur dan seekor anak kambing, maka dikirimkannyalah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud, anaknya.

(0.11)1Sam 26:13

Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak yang besar antara mereka.

(0.11)1Sam 9:22

Sesudah itu Samuel mengajak Saul dan bujangnya, dibawanya ke pendopo dan diberikannya kepada mereka tempat utama di depan para undangan, yang banyaknya kira-kira tiga puluh orang.

(0.11)1Sam 17:17

Isai berkata kepada Daud, anaknya: "Ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum y  ini seefa z  dan roti yang sepuluh ini; bawalah cepat-cepat ke perkemahan, kepada kakak-kakakmu.

(0.11)1Sam 2:36

Kemudian siapa yang masih tinggal hidup dari keturunanmu akan datang sujud menyembah kepadanya meminta sekeping uang perak atau sepotong roti, dan akan berkata: o  Tempatkanlah kiranya aku dalam salah satu golongan imam itu, supaya aku dapat makan p  sekerat roti."

(0.10)1Sam 13:23

Dan suatu pasukan pengawal orang Filistin telah keluar ke pelintasan q  gunung di Mikhmas. r 
TIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA